Παρακολούθηση
MARIA RANGOUSSI
MARIA RANGOUSSI
Department of Electrical and Electronics Engineering, University of West Attica, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniwa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Person identification based on parametric processing of the EEG
M Poulos, M Rangoussi, V Chrissikopoulos, A Evangelou
ICECS'99. Proceedings of ICECS'99. 6th IEEE International Conference on …, 1999
2401999
Person identification from the EEG using nonlinear signal classification
M Poulos, M Rangoussi, N Alexandris, A Evangelou
Methods of information in Medicine 41 (01), 64-75, 2002
1962002
Power line communication technologies for smart grid applications: A review of advances and challenges
M Yigit, VC Gungor, G Tuna, M Rangoussi, E Fadel
Computer Networks 70, 366-383, 2014
1632014
Automatic detection of clustered microcalcifications in digital mammograms using mathematical morphology and neural networks
S Halkiotis, T Botsis, M Rangoussi
Signal Processing 87 (7), 1559-1568, 2007
1592007
Parametric person identification from the EEG using computational geometry
M Poulos, M Rangoussi, V Chrissikopoulos, A Evangelou
ICECS'99. Proceedings of ICECS'99. 6th IEEE International Conference on …, 1999
1431999
Neural network based person identification using EEG features
M Poulos, M Rangoussi, N Alexandris
1999 IEEE international conference on acoustics, speech, and signal …, 1999
1401999
On the use of image processing techniques for the estimation of the porosity of textile fabrics
A Çay, S Vassiliadis, M Rangoussi, I Tarakçıoğlu
International Journal of Materials and Textile Engineering 1 (2), 421-424, 2007
722007
FIR modeling using log-bispectra: Weighted least-squares algorithms and performance analysis
M Rangoussi, GB Giannakis
International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 2399-2402, 1990
701990
Person identification via the EEG using computational geometry algorithms
M Poulos, M Rangoussi, E Kafetzopoulos
9th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 1998), 1-4, 1998
581998
Bitcoin value analysis based on cross-correlations
S Vassiliadis, P Papadopoulos, M Rangoussi, T Konieczny, J Gralewski
Journal of Internet Banking and Commerce 22 (S7), 1, 2017
472017
Object localization in medical images using genetic algorithms
G Karkavitsas, M Rangoussi
International Journal of Signal Processing 1 (4), 2005
452005
On the use of soft computing methods in educational data mining and learning analytics research: A review of years 2010–2018
A Charitopoulos, M Rangoussi, D Koulouriotis
International Journal of Artificial Intelligence in Education 30, 371-430, 2020
432020
Prediction of the air permeability of woven fabrics using neural networks
A Çay, S Vassiliadis, M Rangoussi, I Tarakçıoğlu
International Journal of Clothing Science and Technology 19 (1), 18-35, 2007
432007
On the use of robotics for the development of computational thinking in kindergarten: Educational intervention and evaluation
E Roussou, M Rangoussi
Robotics in Education: Current Research and Innovations 10, 31-44, 2020
392020
Artificial neural networks and their applications in the engineering of fabrics
S Vassiliadis, M Rangoussi, A Cay, C Provatidis
Woven fabric engineering, 111-134, 2010
242010
Natural soundscapes and identification of environmental sounds: A pattern recognition approach
I Paraskevas, SM Potirakis, M Rangoussi
2009 16th International Conference on Digital Signal Processing, 1-6, 2009
242009
On the use of higher-order statistics for robust endpoint detection of speech
M Rangoussi, A Delopoulos, M Tsatsanis
[1993 Proceedings] IEEE Signal Processing Workshop on Higher-Order …, 1993
241993
An early introduction to STEM education: Teaching computer programming principles to 5th graders through an e-learning platform: A game-based approach
D Kintsakis, M Rangoussi
2017 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 17-23, 2017
222017
A two-level sound classification platform for environmental monitoring
SA Mitilineos, SM Potirakis, NA Tatlas, M Rangoussi
Journal of Sensors 2018, 2018
192018
Higher order statistics based Gaussianity test applied to on-line speech processing
M Rangoussi, G Carayannis
Proceedings of 1994 28th Asilomar Conference on Signals, Systems and …, 1994
191994
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20