Παρακολούθηση
Alkmini Sgouritsa
Alkmini Sgouritsa
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα liverpool.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A little charity guarantees almost envy-freeness
BR Chaudhury, T Kavitha, K Mehlhorn, A Sgouritsa
SIAM Journal on Computing 50 (4), 1336-1358, 2021
1072021
Tight bounds for the price of anarchy of simultaneous first-price auctions
G Christodoulou, A Kovács, A Sgouritsa, B Tang
ACM Transactions on Economics and Computation (TEAC) 4 (2), 1-33, 2016
482016
Designing networks with good equilibria under uncertainty
G Christodoulou, A Sgouritsa
SIAM Journal on Computing 48 (4), 1364-1396, 2019
192019
On the efficiency of the proportional allocation mechanism for divisible resources
G Christodoulou, A Sgouritsa, B Tang
International Symposium on Algorithmic Game Theory, 165-177, 2015
162015
On the efficiency of the proportional allocation mechanism for divisible resources
G Christodoulou, A Sgouritsa, B Tang
Theory of Computing Systems 59, 600-618, 2016
152016
Improved price of anarchy via predictions
V Gkatzelis, K Kollias, A Sgouritsa, X Tan
Proceedings of the 23rd ACM Conference on Economics and Computation, 529-557, 2022
122022
Cost-sharing methods for scheduling games under uncertainty
G Christodoulou, V Gkatzelis, A Sgouritsa
Proceedings of the 2017 ACM conference on economics and computation, 441-458, 2017
122017
On the efficiency of all-pay mechanisms
G Christodoulou, A Sgouritsa, B Tang
Algorithms-ESA 2015: 23rd Annual European Symposium, Patras, Greece …, 2015
92015
An improved upper bound for the universal TSP on the grid
G Christodoulou, A Sgouritsa
Proceedings of the Twenty-Eighth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete …, 2017
72017
Designing cost-sharing methods for bayesian games
G Christodoulou, S Leonardi, A Sgouritsa
Algorithmic Game Theory: 9th International Symposium, SAGT 2016, Liverpool …, 2016
72016
Designing cost-sharing methods for bayesian games
G Christodoulou, S Leonardi, A Sgouritsa
Theory of computing systems 63, 4-25, 2019
52019
Resource-aware protocols for network cost-sharing games
G Christodoulou, V Gkatzelis, M Latifian, A Sgouritsa
Proceedings of the 21st ACM conference on economics and computation, 81-107, 2020
42020
Resource-Aware Cost-Sharing Mechanisms with Priors
V Gkatzelis, E Pountourakis, A Sgouritsa
Proceedings of the 22nd ACM Conference on Economics and Computation, 541-559, 2021
22021
Fair allocation in graphs
G Christodoulou, A Fiat, E Koutsoupias, A Sgouritsa
Proceedings of the 24th ACM Conference on Economics and Computation, 473-488, 2023
12023
Towards a Characterization of Worst Case Equilibria in the Discriminatory Price Auction
E Markakis, A Sgouritsa, A Tsikiridis
International Conference on Web and Internet Economics, 186-204, 2021
12021
Resource-Aware Cost-Sharing Methods for Scheduling Games
G Christodoulou, V Gkatzelis, A Sgouritsa
Operations Research 72 (1), 167-184, 2024
2024
A general framework for energy-efficient cloud computing mechanisms
A Antoniadis, A Cristi, T Oosterwijk, A Sgouritsa
19th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems, 70-78, 2020
2020
Algorithms for Game-Theoretic Environments
A Sgouritsa
PQDT-Global, 2017
2017
Universal Network Cost-Sharing Design.
G Christodoulou, A Sgouritsa
arXiv preprint arXiv:1503.03392, 2015
2015
On the Efficiency of All-Pay Mechanisms.
A Sgouritsa, B Tang, G Christodoulou
Springer, 2015
2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20