Παρακολούθηση
Bourliva Anna, Μπουρλίβα Άννα
Bourliva Anna, Μπουρλίβα Άννα
Dr. Geologist
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geo.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Adsorption of Cd (II), Cu (II), Ni (II) and Pb (II) onto natural bentonite: study in mono-and multi-metal systems
B Anna, M Kleopas, S Constantine, F Anestis, B Maria
Environmental earth sciences 73, 5435-5444, 2015
1542015
Characterization, heavy metal content and health risk assessment of urban road dusts from the historic center of the city of Thessaloniki, Greece
A Bourliva, C Christophoridis, L Papadopoulou, K Giouri, ...
Environmental Geochemistry and Health 39, 611-634, 2017
1482017
Seasonal and spatial variations of magnetic susceptibility and potentially toxic elements (PTEs) in road dusts of Thessaloniki city, Greece: A one-year monitoring period
A Bourliva, N Kantiranis, L Papadopoulou, E Aidona, C Christophoridis, ...
Science of the Total Environment 639, 417-427, 2018
1012018
Study of road dust magnetic phases as the main carrier of potentially harmful trace elements
A Bourliva, L Papadopoulou, E Aidona
Science of the Total Environment 553, 380-391, 2016
992016
PM10 composition during an intense Saharan dust transport event over Athens (Greece)
E Remoundaki, A Bourliva, P Kokkalis, RE Mamouri, A Papayannis, ...
Science of the Total Environment 409 (20), 4361-4372, 2011
872011
Effects of anthropogenic activities on the levels of heavy metals in marine surface sediments of the Thessaloniki Bay, Northern Greece: Spatial distribution, sources and …
C Christophoridis, A Bourliva, E Evgenakis, L Papadopoulou, K Fytianos
Microchemical Journal 149, 104001, 2019
812019
A one-year monitoring of spatiotemporal variations of PM2. 5-bound PAHs in Tehran, Iran: source apportionment, local and regional sources origins and source-specific cancer …
MS Ali-Taleshi, M Moeinaddini, AR Bakhtiari, S Feiznia, S Squizzato, ...
Environmental Pollution 274, 115883, 2021
672021
Determination of heavy metals and health risk assessment of cheese products consumed in Greece
C Christophoridis, A Kosma, E Evgenakis, A Bourliva, K Fytianos
Journal of Food Composition and Analysis 82, 103238, 2019
652019
Insights into the anthropogenic load and occupational health risk of heavy metals in floor dust of selected workplaces in an industrial city of Iran
M Sabouhi, MS Ali-Taleshi, A Bourliva, F Nejadkoorki, S Squizzato
Science of the Total Environment 744, 140762, 2020
382020
Characterization and geochemistry of technogenic magnetic particles (TMPs) in contaminated industrial soils: Assessing health risk via ingestion
A Bourliva, L Papadopoulou, E Aidona, K Giouri, K Simeonidis, G Vourlias
Geoderma 295, 86-97, 2017
372017
Lead removal from aqueous solutions by natural Greek bentonites
A Bourliva, K Michailidis, C Sikalidis, A Filippidis, M Betsiou
Clay Minerals 48 (5), 771-787, 2013
372013
Synthesis of porous iron oxide ceramics using Greek wooden templates and mill scale waste for EMI applications
G Bantsis, M Betsiou, A Bourliva, T Yioultsis, C Sikalidis
Ceramics International 38 (1), 721-729, 2012
372012
Removal of Cu2+ and Ni2+ ions from aqueous solutions by adsorption onto natural palygorskite and vermiculite
A Bourliva, AK Sikalidis, L Papadopoulou, M Betsiou, K Michailidis, ...
Clay Minerals 53 (1), 1-15, 2018
342018
Concentration, fractionation, and ecological risk assessment of heavy metals and phosphorus in surface sediments from lakes in N. Greece
C Christophoridis, E Evgenakis, A Bourliva, L Papadopoulou, K Fytianos
Environmental Geochemistry and Health 42 (9), 2747-2769, 2020
292020
Ceramic building materials for electromagnetic interference shielding using metallurgical slags
G Bantsis, C Sikalidis, M Betsiou, T Yioultsis, A Bourliva
Advances in Applied Ceramics 110 (4), 233-237, 2011
272011
In vitro assessment of oral and respiratory bioaccesibility of trace elements of environmental concern in Greek fly ashes: Assessing health risk via ingestion and inhalation
A Bourliva, L Papadopoulou, EF da Silva, C Patinha
Science of the Total Environment 704, 135324, 2020
202020
Road dusts-bound elements in a major metropolitan area, Tehran (Iran): Source tracking, pollution characteristics, ecological risks, spatiotemporal and geochemical patterns
MS Ali-Taleshi, S Feiznia, A Bourliva, S Squizzato
Urban Climate 39, 100933, 2021
182021
Magnetic signature, geochemistry, and oral bioaccessibility of “technogenic” metals in contaminated industrial soils from Sindos Industrial Area, Northern Greece
A Bourliva, L Papadopoulou, E Aidona, K Giouri
Environmental Science and Pollution Research 24, 17041-17055, 2017
162017
On the morphology, geochemical characteristics and magnetic properties of urban road dust particles from the historic center of the city of Thessaloniki, Greece
A Bourliva, N Kantiranis, L Papadopoulou, E Aidona, C Christoforidis, ...
Proceedings of the 12th international conference on environmental science …, 2011
162011
“Fresh from the Oven”: experiments on Triticum spelta and a protocol for carbonising specimens for archaeobotanical comparison collections
M Berihuete-Azorín, HP Stika, A Bourliva, L Papadopoulou, SM Valamoti
Journal of Archaeological Science: Reports 26, 101865, 2019
132019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20