Παρακολούθηση
Guangxu ZHU
Guangxu ZHU
Shenzhen Research Institute of Big Data
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sribd.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Broadband analog aggregation for low-latency federated edge learning
G Zhu, Y Wang, K Huang
IEEE Transactions on Wireless Communications 19 (1), 491-506, 2019
632*2019
Toward an intelligent edge: Wireless communication meets machine learning
G Zhu, D Liu, Y Du, C You, J Zhang, K Huang
IEEE communications magazine 58 (1), 19-25, 2020
5442020
One-bit over-the-air aggregation for communication-efficient federated edge learning: Design and convergence analysis
G Zhu, Y Du, D Gündüz, K Huang
IEEE Transactions on Wireless Communications 20 (3), 2120-2135, 2020
2742020
MIMO over-the-air computation for high-mobility multimodal sensing
G Zhu, K Huang
IEEE Internet of Things Journal 6 (4), 6089-6103, 2018
1972018
Wireless information and power transfer in relay systems with multiple antennas and interference
G Zhu, C Zhong, HA Suraweera, GK Karagiannidis, Z Zhang, TA Tsiftsis
IEEE Transactions on Communications 63 (4), 1400-1418, 2015
1632015
Optimal power control for over-the-air computation in fading channels
X Cao, G Zhu, J Xu, K Huang
IEEE Transactions on Wireless Communications, 2020
1552020
Over-the-Air Computing for Wireless Data Aggregation in Massive IoT
G Zhu, J Xu, K Huang, S Cui
IEEE Wireless Communications, 2021, 2020
1522020
Wirelessly powered data aggregation for IoT via over-the-air function computation: Beamforming and power control
X Li, G Zhu, Y Gong, K Huang
IEEE Transactions on Wireless Communications 18 (7), 3437-3452, 2019
1012019
Hybrid beamforming via the Kronecker decomposition for the millimeter-wave massive MIMO systems
G Zhu, K Huang, VKN Lau, B Xia, X Li, S Zhang
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 35 (9), 2097-2114, 2017
902017
Some new research trends in wirelessly powered communications
K Huang, C Zhong, G Zhu
IEEE Wireless Communications 23 (2), 19-27, 2016
882016
Optimized power control design for over-the-air federated edge learning
X Cao, G Zhu*, J Xu, Z Wang, S Cui
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 40 (1), 342-358, 2021
872021
Reduced-dimension design of MIMO over-the-air computing for data aggregation in clustered IoT networks
D Wen, G Zhu, K Huang
IEEE Transactions on Wireless Communications 18 (11), 5255-5268, 2019
732019
Ergodic capacity comparison of different relay precoding schemes in dual-hop AF systems with co-channel interference
G Zhu, C Zhong, HA Suraweera, Z Zhang, C Yuen, R Yin
IEEE Transactions on Communications 62 (7), 2314-2328, 2014
702014
Joint maneuver and beamforming design for UAV-enabled integrated sensing and communication
Z Lyu, G Zhu, J Xu
IEEE Transactions on Wireless Communications 22 (4), 2424-2440, 2022
652022
Data-importance aware user scheduling for communication-efficient edge machine learning
D Liu, G Zhu, J Zhang, K Huang
IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking 7 (1), 265-278, 2020
652020
Outage probability of dual-hop multiple antenna AF systems with linear processing in the presence of co-channel interference
G Zhu, C Zhong, HA Suraweera, Z Zhang, C Yuen
IEEE Transactions on Wireless Communications 13 (4), 2308-2321, 2014
632014
Transmission power control for over-the-air federated averaging at network edge
X Cao, G Zhu, J Xu, S Cui
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 40 (5), 1571-1586, 2022
582022
Grassmannian learning: Embedding geometry awareness in shallow and deep learning
J Zhang, G Zhu, RW Heath Jr, K Huang
arXiv preprint arXiv:1808.02229, 2018
482018
Cooperative interference management for over-the-air computation networks
X Cao, G Zhu, J Xu, K Huang
IEEE Transactions on Wireless Communications 20 (4), 2634-2651, 2020
472020
Wireless data acquisition for edge learning: Data-importance aware retransmission
D Liu, G Zhu, Q Zeng, J Zhang, K Huang
IEEE transactions on wireless communications 20 (1), 406-420, 2020
462020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20