Παρακολούθηση
Satish Narayanasamy
Satish Narayanasamy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα umich.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Bugnet: Continuously recording program execution for deterministic replay debugging
S Narayanasamy, G Pokam, B Calder
32nd International Symposium on Computer Architecture (ISCA'05), 284-295, 2005
4472005
Compute caches
S Aga, S Jeloka, A Subramaniyan, S Narayanasamy, D Blaauw, R Das
2017 IEEE International Symposium on High Performance Computer Architecture …, 2017
3672017
LiteRace: Effective sampling for lightweight data-race detection
D Marino, M Musuvathi, S Narayanasamy
Proceedings of the 30th ACM SIGPLAN Conference on Programming Language …, 2009
3072009
Automatically classifying benign and harmful data races using replay analysis
S Narayanasamy, Z Wang, J Tigani, A Edwards, B Calder
Proceedings of the 28th ACM SIGPLAN Conference on Programming Language …, 2007
2992007
DoublePlay: Parallelizing sequential logging and replay
K Veeraraghavan, D Lee, B Wester, J Ouyang, PM Chen, J Flinn, ...
ACM Transactions on Computer Systems (TOCS) 30 (1), 1-24, 2012
2642012
A case for an interleaving constrained shared-memory multi-processor
J Yu, S Narayanasamy
ACM SIGARCH Computer Architecture News 37 (3), 325-336, 2009
2092009
Respec: efficient online multiprocessor replayvia speculation and external determinism
D Lee, B Wester, K Veeraraghavan, S Narayanasamy, PM Chen, J Flinn
ACM Sigplan Notices 45 (3), 77-90, 2010
2082010
Maple: A coverage-driven testing tool for multithreaded programs
J Yu, S Narayanasamy, C Pereira, G Pokam
Proceedings of the ACM international conference on Object oriented …, 2012
2042012
Catnap: Energy proportional multiple network-on-chip
R Das, S Narayanasamy, SK Satpathy, RG Dreslinski
Proceedings of the 40th annual international symposium on Computer …, 2013
2022013
Recording shared memory dependencies using strata
S Narayanasamy, C Pereira, B Calder
Proceedings of the 12th international conference on Architectural support …, 2006
1682006
Race detection for event-driven mobile applications
CH Hsiao, J Yu, S Narayanasamy, Z Kong, CL Pereira, GA Pokam, ...
ACM SIGPLAN Notices 49 (6), 326-336, 2014
1632014
Unbounded page-based transactional memory
W Chuang, S Narayanasamy, G Venkatesh, J Sampson, ...
ACM SIGARCH Computer Architecture News 34 (5), 347-358, 2006
1312006
Language-level persistency
A Kolli, V Gogte, A Saidi, S Diestelhorst, PM Chen, S Narayanasamy, ...
Proceedings of the 44th Annual International Symposium on Computer …, 2017
1252017
End-to-end sequential consistency
A Singh, S Narayanasamy, D Marino, T Millstein, M Musuvathi
ACM SIGARCH Computer Architecture News 40 (3), 524-535, 2012
1232012
MLP aware heterogeneous memory system
S Phadke, S Narayanasamy
2011 Design, Automation & Test in Europe, 1-6, 2011
1232011
Detecting and surviving data races using complementary schedules
K Veeraraghavan, PM Chen, J Flinn, S Narayanasamy
Proceedings of the twenty-third ACM symposium on operating systems …, 2011
1112011
Persistency for synchronization-free regions
V Gogte, S Diestelhorst, W Wang, S Narayanasamy, PM Chen, ...
ACM SIGPLAN Notices 53 (4), 46-61, 2018
1082018
DRFx: A simple and efficient memory model for concurrent programming languages
D Marino, A Singh, T Millstein, M Musuvathi, S Narayanasamy
Proceedings of the 31st ACM SIGPLAN Conference on Programming Language …, 2010
1062010
A case for an SC-preserving compiler
D Marino, A Singh, T Millstein, M Musuvathi, S Narayanasamy
ACM SIGPLAN Notices 46 (6), 199-210, 2011
962011
Chimera: Hybrid program analysis for determinism
D Lee, PM Chen, J Flinn, S Narayanasamy
Proceedings of the 33rd ACM SIGPLAN conference on Programming Language …, 2012
882012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20