Παρακολούθηση
Pejman Mirza-Babaei
Pejman Mirza-Babaei
Associate Professor, HCI & UX Research, University of Ontario Institute of Technology (UOIT)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uoit.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Games User Research
A Drachen, P Mirza-Babaei, L Nacke
Oxford University Press, 2018
1052018
How does it play better? exploring user testing and biometric storyboards in games user research
P Mirza-Babaei, LE Nacke, J Gregory, N Collins, G Fitzpatrick
Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems …, 2013
1012013
Older adults’ physical activity and exergames: A systematic review
DL Kappen, P Mirza-Babaei, LE Nacke
International Journal of Human–Computer Interaction 35 (2), 140-167, 2018
892018
More than meets the eye: The benefits of augmented reality and holographic displays for digital cultural heritage
I Pedersen, N Gale, P Mirza-Babaei, S Reid
Journal on Computing and Cultural Heritage (JOCCH) 10 (2), 1-15, 2017
812017
Understanding the Contribution of Biometrics to Games User Research.
P Mirza-Babaei, S Long, E Foley, G McAllister
DiGRA conference, 2011
592011
Lesson learned from collecting quantified self information via mobile and wearable devices
R Rawassizadeh, E Momeni, C Dobbins, P Mirza-Babaei, R Rahnamoun
Journal of Sensor and Actuator Networks 4 (4), 315-335, 2015
452015
Gamification through the Application of Motivational Affordances for Physical Activity Technology
DL Kappen, P Mirza-Babaei, LE Nacke
The Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play (CHI PLAY '17), 2017
442017
Unified visualization of quantitative and qualitative playtesting data
P Mirza-Babaei, G Wallner, G McAllister, LE Nacke
CHI'14 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, 1363-1368, 2014
372014
Engaged by boos and cheers: the effect of co-located game audiences on social player experience
DL Kappen, P Mirza-Babaei, J Johannsmeier, D Buckstein, J Robb, ...
Proceedings of the first ACM SIGCHI annual symposium on Computer-human …, 2014
352014
Games user research: practice, methods, and applications
P Mirza-Babaei, V Zammitto, J Niesenhaus, M Sangin, L Nacke
CHI'13 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, 3219-3222, 2013
322013
Biometric storyboards: visualising game user research data
P Mirza-Babaei, L Nacke, G Fitzpatrick, G White, G McAllister, N Collins
CHI'12 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, 2315-2320, 2012
322012
Aggregated visualization of playtesting data
G Wallner, N Halabi, P Mirza-Babaei
Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2019
312019
Gamification of older adults’ physical activity: an eight-week study
D Kappen, P Mirza-Babaei, L Nacke
Proceedings of the 51st Hawaii International Conference on System Sciences, 2018
302018
Playtesting for indie studios
P Mirza-Babaei, N Moosajee, B Drenikow
Proceedings of the 20th International Academic Mindtrek Conference, 366-374, 2016
282016
Weak inter-rater reliability in heuristic evaluation of video games
GR White, P Mirza-Babaei, G McAllister, J Good
CHI'11 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, 1441-1446, 2011
272011
Vixen: interactive visualization of gameplay experiences
B Drenikow, P Mirza-Babaei
Proceedings of the 12th International Conference on the Foundations of …, 2017
262017
Player experience: mixed methods and reporting results
V Zammitto, P Mirza-Babaei, I Livingston, M Kobayashi, LE Nacke
CHI'14 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, 147-150, 2014
242014
Evaluating the Onboarding Phase of Free-to-Play Mobile Games: A Mixed-Method Approach
FW Petersen, LE Thomsen, P Mirza-Babaei, A Drachen
Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play (CHI PLAY '17), 2017
222017
Let's Play Together: Adaptation Guidelines of Board Games for Players with Visual Impairment
F da Rocha Tomé Filho, P Mirza-Babaei, B Kapralos, ...
Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2019
192019
Biometric Storyboards: visualising meaningful gameplay events
P Mirza-Babaei, G McAllister
CHI 2011 BBI workshop, 2011
162011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20