Παρακολούθηση
Julien Forest
Julien Forest
ENSIIE
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ensiie.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Defining and reasoning about recursive functions: a practical tool for the Coq proof assistant
G Barthe, J Forest, D Pichardie, V Rusu
International Symposium on Functional and Logic Programming, 114-129, 2006
802006
Certification of automated termination proofs
E Contejean, P Courtieu, J Forest, O Pons, X Urbain
International Symposium on Frontiers of Combining Systems, 148-162, 2007
732007
Automated certified proofs with CiME3
E Contejean, P Courtieu, J Forest, O Pons, X Urbain
22nd International Conference on Rewriting Techniques and Applications (RTA'11), 2011
572011
A3PAT, an approach for certified automated termination proofs
É Contejean, P Courtieu, J Forest, A Paskevich, O Pons, X Urbain
2010 ACM SIGPLAN Workshop on Partial Evaluation and Program Manipulation, 63-72, 2010
492010
CiME3, 2007
É Contejean, P Courtieu, J Forest, O Pons, X Urbain
URL http://cime. lri. fr. http://cime. lri. fr, 0
26*
Structural analysis of narratives with the Coq proof assistant
AG Bosser, P Courtieu, J Forest, M Cavazza
International Conference on Interactive Theorem Proving, 55-70, 2011
202011
A weak calculus with explicit operators for pattern matching and substitution
J Forest
International Conference on Rewriting Techniques and Applications, 174-191, 2002
202002
Certifying a termination criterion based on graphs, without graphs
P Courtieu, J Forest, X Urbain
International Conference on Theorem Proving in Higher Order Logics, 183-198, 2008
152008
Expression reduction systems with patterns
J Forest, D Kesner
International Conference on Rewriting Techniques and Applications, 107-122, 2003
132003
Deep-embedded unification
E Contejean, J Forest, X Urbain
Technical Report 1547, Cédric, 2008
32008
Réécriture d'ordre supérieur avec motifs
J FOREST
UNIVERSITÉ PARIS, 2003
12003
Une preuve est une histoire
AG Bosser, MV Aponte, P Courtieu, J Forest
Vingt-septièmes Journées Francophones des Langages Applicatifs (JFLA 2016), 2016
2016
Expression Reduction Systems with Patterns
J Forest, D Kesner
Journal of Automated Reasoning 39 (4), 513-541, 2007
2007
Strong normalization by reducibility of the weak Ap calculus
J FOREST
Extended Abstracts of the Fifth International Workshop on Termination (WST …, 2001
2001
Une preuve est un programme un plan une histoire
AG Bosser, MV Aponte, P Courtieu, J Forest
A proof of strong normalization by reducibility modulo for λσw
J Forest
D e nition des strat effigies paresseuse et stricte pour TPC et TPCES
J Forest
Proving termination of higher-order functional programs
J Forest, S Lucas
Evaluation Strategies for Calculi with Explicit Pattern Matching and Substitutions
J FOREST
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–19