Παρακολούθηση
Kostis Kyzirakos
Kostis Kyzirakos
Centrum voor Wiskunde en Informatica, DB Architectures (DA)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cwi.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Strabon: A semantic geospatial DBMS
K Kyzirakos, M Karpathiotakis, M Koubarakis
The Semantic Web–ISWC 2012: 11th International Semantic Web Conference …, 2012
2202012
Modeling and querying metadata in the semantic sensor web: The model stRDF and the query language stSPARQL
M Koubarakis, K Kyzirakos
Extended Semantic Web Conference, 425-439, 2010
2102010
Geographica: A benchmark for geospatial rdf stores (long version)
G Garbis, K Kyzirakos, M Koubarakis
The Semantic Web–ISWC 2013: 12th International Semantic Web Conference …, 2013
962013
A semantically enabled service architecture for mashups over streaming and stored data
AJG Gray, R García-Castro, K Kyzirakos, M Karpathiotakis, JP Calbimonte, ...
The Semanic Web: Research and Applications: 8th Extended Semantic Web …, 2011
842011
GeoTriples: Transforming geospatial data into RDF graphs using R2RML and RML mappings
K Kyzirakos, D Savva, I Vlachopoulos, A Vasileiou, N Karalis, ...
Journal of Web Semantics 52, 16-32, 2018
752018
Data models and query languages for linked geospatial data
M Koubarakis, M Karpathiotakis, K Kyzirakos, C Nikolaou, M Sioutis
Reasoning Web. Semantic Technologies for Advanced Query Answering: 8th …, 2012
702012
SPARQL query optimization on top of DHTs
Z Kaoudi, K Kyzirakos, M Koubarakis
International Semantic Web Conference, 418-435, 2010
652010
Atlas: Storing, updating and querying RDF (S) data on top of DHTs
Z Kaoudi, M Koubarakis, K Kyzirakos, I Miliaraki, M Magiridou, ...
Journal of Web Semantics 8 (4), 271-277, 2010
602010
GeoTriples: a Tool for Publishing Geospatial Data as RDF Graphs Using R2RML Mappings.
K Kyzirakos, I Vlachopoulos, D Savva, S Manegold, M Koubarakis
TC/SSN@ ISWC, 33-44, 2014
582014
Sextant: Visualizing time-evolving linked geospatial data
C Nikolaou, K Dogani, K Bereta, G Garbis, M Karpathiotakis, K Kyzirakos, ...
Journal of Web Semantics 35, 35-52, 2015
562015
A semantic sensor web for environmental decision support applications
AJG Gray, J Sadler, O Kit, K Kyzirakos, M Karpathiotakis, JP Calbimonte, ...
Sensors 11 (9), 8855-8887, 2011
542011
Wildfire monitoring using satellite images, ontologies and linked geospatial data
K Kyzirakos, M Karpathiotakis, G Garbis, C Nikolaou, K Bereta, ...
Journal of web semantics 24, 18-26, 2014
462014
SexTant: Visualizing Time-Evolving Linked Geospatial Data.
K Bereta, C Nikolaou, M Karpathiotakis, K Kyzirakos, M Koubarakis
ISWC (Posters & Demos), 177-180, 2013
322013
Evaluating geospatial RDF stores using the benchmark Geographica 2
T Ioannidis, G Garbis, K Kyzirakos, K Bereta, M Koubarakis
Journal on Data Semantics 10 (3), 189-228, 2021
272021
Challenges for qualitative spatial reasoning in linked geospatial data
M Koubarakis, K Kyzirakos, M Karpathiotakis, C Nikolaou, M Sioutis, ...
IJCAI 2011 Workshop on Benchmarks and Applications of Spatial Reasoning …, 2011
272011
Managing big, linked, and open earth-observation data: Using the teleios\/leo software stack
M Koubarakis, K Kyzirakos, C Nikolaou, G Garbis, K Bereta, R Dogani, ...
IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine 4 (3), 23-37, 2016
252016
TELEIOS: a database-powered virtual earth observatory
M Koubarakis, M Datcu, C Kontoes, U Di Giammatteo, S Manegold, ...
Proceedings of the VLDB Endowment 5 (12), 2010-2013, 2012
242012
Building virtual earth observatories using ontologies, linked geospatial data and knowledge discovery algorithms
M Koubarakis, M Sioutis, G Garbis, M Karpathiotakis, K Kyzirakos, ...
On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2012: Confederated …, 2012
232012
The spatiotemporal RDF store strabon
K Kyzirakos, M Karpathiotakis, K Bereta, G Garbis, C Nikolaou, P Smeros, ...
Advances in Spatial and Temporal Databases: 13th International Symposium …, 2013
192013
Developing registries for the semantic sensor Web using stRDF and stSPARQL
K Kyzirakos, M Karpathiotakis, M Koubarakis
International Workshop on Semantic Sensor Networks, 2010
182010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20