Παρακολούθηση
Adam Gannon
Adam Gannon
NASA Glenn Research Center
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nasa.gov
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Addressing next-generation wireless challenges with commercial software-defined radio platforms
G Sklivanitis, A Gannon, SN Batalama, DA Pados
IEEE Communications Magazine 54 (1), 59-67, 2016
472016
Airborne cognitive networking: Design, development, and deployment
G Sklivanitis, A Gannon, K Tountas, DA Pados, SN Batalama, S Reichhart, ...
IEEE Access 6, 47217-47239, 2018
252018
All-spectrum cognitive channelization around narrowband and wideband primary stations
G Sklivanitis, E Demirors, AM Gannon, SN Batalama, DA Pados, ...
2015 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 1-7, 2015
202015
A high-speed dual-stage ultrasonic guided wave system for localization and characterization of defects
A Gannon, E Wheeler, K Brown, E Flynn, W Warren
Structural Health Monitoring and Damage Detection, Volume 7, 123-136, 2015
52015
Semi-blind signal recovery in impulsive noise with L1-norm PCA
A Gannon, G Sklivanitis, PP Markopoulos, DA Pados, SN Batalama
2018 52nd Asilomar Conference on Signals, Systems, and Computers, 477-481, 2018
42018
Cognitive communications for NASA space systems [International Communications Satellite Systems Conference]
D Chelmins, J Briones, J Downey, G Clark, A Gannon
IET Digital Library, 2019
32019
Short data record filtering for adaptive underwater acoustic communications
A Gannon, S Balakrishnan, G Sklivanitis, DA Pados, SN Batalama
2018 IEEE 10th Sensor array and multichannel signal processing workshop (SAM …, 2018
32018
Applying the cognitive space gateway to swarm topologies
R Lent, R Dudukovich, A Gannon, R Short
2021 IEEE Cognitive Communications for Aerospace Applications Workshop …, 2021
22021
On-Orbit Validation of a Framework for Spacecraft-Initiated Communication Service Requests with NASA's SCaN Testbed
AM Gannon, DJ Mortensen, MT Piasecki, JA Downey
12020
Wireless Communications in Intra-Body Networks
A Gannon, K Varunshri, D Glab, D Shum
A, 2016
12016
Development and demonstration of a wideband RF user terminal for roaming between Ka-band relay satellite networks
M Piasecki, J Downey, N Pham, J Nessel, A Gannon, D Zeleznikar, ...
IET Digital Library, 2021
2021
An Augmented Ground Station Architecture for Spacecraft-Initiated Communication Service Requests
A Gannon, C Gemelas, S Paulus, D Schrage, L Vincent, C Roberts
2021
Adaptive and Intelligent Software-Radio Design for Robust Wireless Communications in Challenging Environments
A Gannon
State University of New York at Buffalo, 2018
2018
An All-GNU Radio Software-defined Radio Transceiver for All-Spectrum Cognitive Channelization
G Sklivanitis, E Demirors, A Gannon, DA Pados, SN Batalama, T Melodia, ...
2014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14