Παρακολούθηση
Martin Pinzger
Martin Pinzger
Professor of Software Engineering, Universität Klagenfurt, Austria
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aau.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Change Distilling: Tree Differencing for Fine-Grained Source Code Change Extraction
B Fluri, M Würsch, M Pinzger, HC Gall
IEEE Transactions on Software Engineering, 2007
8052007
Populating a release history database from version control and bug tracking systems
M Fischer, M Pinzger, H Gall
International Conference on Software Maintenance, 2003. ICSM 2003 …, 2003
7742003
An exploratory study of the pull-based software development model
G Gousios, M Pinzger, A Deursen
Proceedings of the 36th international conference on software engineering …, 2014
6522014
Can developer-module networks predict failures?
M Pinzger, N Nagappan, B Murphy
Proceedings of the 16th ACM SIGSOFT International Symposium on Foundations …, 2008
3342008
Predicting the fix time of bugs
E Giger, M Pinzger, H Gall
Proceedings of the 2nd international workshop on recommendation systems for …, 2010
2842010
Visualizing multiple evolution metrics
M Pinzger, H Gall, M Fischer, M Lanza
Proceedings of the 2005 ACM symposium on Software visualization, 67-75, 2005
2142005
Analyzing and relating bug report data for feature tracking
M Fischer, M Pinzger, H Gall
WCRE 3, 90, 2003
2132003
Method-level bug prediction
E Giger, M D'Ambros, M Pinzger, HC Gall
Proceedings of the ACM-IEEE international symposium on Empirical software …, 2012
1952012
Predicting defect densities in source code files with decision tree learners
P Knab, M Pinzger, A Bernstein
Proceedings of the 2006 international workshop on Mining software …, 2006
1932006
Communication in open source software development mailing lists
A Guzzi, A Bacchelli, M Lanza, M Pinzger, A Van Deursen
2013 10th Working Conference on Mining Software Repositories (MSR), 277-286, 2013
1822013
Detecting and visualizing inter-worksheet smells in spreadsheets
F Hermans, M Pinzger, A Van Deursen
2012 34th International Conference on Software Engineering (ICSE), 441-451, 2012
1532012
Change analysis with evolizer and changedistiller
HC Gall, B Fluri, M Pinzger
IEEE software 26 (1), 26-33, 2009
1532009
Using source code metrics to predict change-prone java interfaces
D Romano, M Pinzger
2011 27th IEEE international conference on software maintenance (ICSM), 303-312, 2011
1482011
Analysing software repositories to understand software evolution
T Mens, S Demeyer, M D’Ambros, H Gall, M Lanza, M Pinzger
Software evolution, 37-67, 2008
1472008
Detecting similar Java classes using tree algorithms
T Sager, A Bernstein, M Pinzger, C Kiefer
Proceedings of the 2006 international workshop on Mining software …, 2006
1412006
Comparing fine-grained source code changes and code churn for bug prediction
E Giger, M Pinzger, HC Gall
Proceedings of the 8th working conference on mining software repositories, 83-92, 2011
1402011
Relation of code clones and change couplings
R Geiger, B Fluri, HC Gall, M Pinzger
Fundamental Approaches to Software Engineering: 9th International Conference …, 2006
1352006
Domain-specific languages in practice: A user study on the success factors
F Hermans, M Pinzger, A Van Deursen
Model Driven Engineering Languages and Systems: 12th International …, 2009
1332009
Supporting professional spreadsheet users by generating leveled dataflow diagrams
F Hermans, M Pinzger, A Van Deursen
Proceedings of the 33rd International Conference on Software Engineering …, 2011
1312011
Detecting code smells in spreadsheet formulas
F Hermans, M Pinzger, A Van Deursen
2012 28th IEEE International Conference on Software Maintenance (ICSM), 409-418, 2012
1302012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20