Παρακολούθηση
Meixia Tao
Meixia Tao
Professor at Shanghai Jiao Tong University; Fellow of IEEE
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sjtu.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Content-centric sparse multicast beamforming for cache-enabled cloud RAN
M Tao, E Chen, H Zhou, W Yu
IEEE Transactions on Wireless Communications 15 (9), pp. 6118-6131, 2016
4992016
Resource allocation in spectrum-sharing OFDMA femtocells with heterogeneous services
H Zhang, C Jiang, NC Beaulieu, X Chu, X Wen, M Tao
IEEE Transactions on Communications 62 (7), 2366-2377, 2014
4442014
Subcarrier-pair based resource allocation for cooperative multi-relay OFDM systems
W Dang, M Tao, H Mu, J Huang
IEEE Transactions on Wireless Communications 9 (5), 1640-1649, 2010
4142010
Robust beamforming for wireless information and power transmission
Z Xiang, M Tao
IEEE Wireless Communications Letters 1 (4), 372-375, 2012
3932012
Energy-efficient resource allocation for wireless powered communication networks
Q Wu, M Tao, DWK Ng, W Chen, R Schober
IEEE Transactions on Wireless Communications 15 (3), 2312-2327, 2015
3822015
Resource allocation for delay differentiated traffic in multiuser OFDM systems
M Tao, YC Liang, F Zhang
IEEE Transactions on Wireless Communications 7 (6), 2190-2201, 2008
3072008
The role of caching in future communication systems and networks
GS Paschos, G Iosifidis, M Tao, D Towsley, G Caire
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 36 (6), 1111-1125, 2018
2802018
MSE-based transceiver designs for the MIMO interference channel
H Shen, B Li, M Tao, X Wang
IEEE transactions on wireless communications 9 (11), 3480-3489, 2010
2652010
Optimal task offloading and resource allocation in mobile-edge computing with inter-user task dependency
J Yan, S Bi, YJ Zhang, M Tao
IEEE Transactions on Wireless Communications 19 (1), 235-250, 2019
2232019
Relay placement for physical layer security: A secure connection perspective
J Mo, M Tao, Y Liu
IEEE Communications Letters 16 (6), 878-881, 2012
2022012
Joint source and relay precoding designs for MIMO two-way relaying based on MSE criterion
R Wang, M Tao
IEEE Transactions on Signal Processing 60 (3), 1352-1365, 2011
1972011
Robust secure UAV communications with the aid of reconfigurable intelligent surfaces
S Li, B Duo, M Di Renzo, M Tao, X Yuan
IEEE Transactions on Wireless Communications 20 (10), 6402-6417, 2021
1932021
Communications, caching, and computing for mobile virtual reality: Modeling and tradeoff
Y Sun, Z Chen, M Tao, H Liu
IEEE Transactions on Communications 67 (11), 7573-7586, 2019
1862019
Location determination and location tracking in wireless networks
M Tao, KN Lau
US Patent 7,359,718, 2008
1812008
Coordinated multicast beamforming in multicell networks
Z Xiang, M Tao, X Wang
IEEE Transactions on Wireless Communications 12 (1), 12-21, 2012
1642012
Massive MIMO multicasting in noncooperative cellular networks
Z Xiang, M Tao, X Wang
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 32 (6), 1180-1193, 2014
1612014
Secure beamforming for MIMO two-way communications with an untrusted relay
J Mo, M Tao, Y Liu, R Wang
IEEE Transactions on Signal Processing 62 (9), 2185-2199, 2014
1442014
Fundamental tradeoff between storage and latency in cache-aided wireless interference networks
F Xu, M Tao, K Liu
IEEE Transactions on Information Theory 63 (11), 7464-7491, 2017
1422017
Caching incentive design in wireless D2D networks: A Stackelberg game approach
Z Chen, Y Liu, B Zhou, M Tao
2016 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-6, 2016
1372016
Joint resource and trajectory optimization for security in UAV-assisted MEC systems
Y Xu, T Zhang, D Yang, Y Liu, M Tao
IEEE Transactions on Communications 69 (1), 573-588, 2020
1332020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20