Παρακολούθηση
Nohra Hage
Nohra Hage
Université Catholique de Lille
Μη επαληθευμένη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Knuth’s coherent presentations of plactic monoids of type A
N Hage, P Malbos
Algebras and Representation Theory 20 (5), 1259-1288, 2017
222017
Finite convergent presentation of plactic monoid for type C
N Hage
International Journal of Algebra and Computation 25 (08), 1239-1263, 2015
132015
Chinese syzygies by insertions
N Hage, P Malbos
Semigroup Forum 104 (1), 88-108, 2022
22022
Coherence of monoids by insertions and Chinese syzygies
N Hage, P Malbos
arXiv preprint arXiv:1901.09879, 2019
22019
A Robinson-Schensted-Knuth correspondence for super tableaux with symmetry and the super Littlewood-Richardson rule
N Hage
arXiv preprint arXiv:2206.15451, 2022
2022
Super jeu de taquin and combinatorics of super tableaux of type A
N Hage
International Journal of Algebra and Computation, 1-24, 2022
2022
Coherent presentations of super plactic monoids of type A by insertions
N Hage
arXiv preprint arXiv:2112.09633, 2021
2021
String of columns rewriting and confluence of the jeu de taquin
N Hage, P Malbos
2020
String of columns rewriting and plactic-like data structures
N Hage, P Malbos
arXiv preprint arXiv:2012.15649, 2020
2020
Coherence of monoids by insertions
N Hage, P Malbos
7th International Workshop on Confluence, IWC 2018, 2018
2018
Study of plactic monoids by rewriting methods
N Hage
Lyon, 2016
2016
Finite convergent presentations of plactic monoids for semisimple lie algebras
N Hage
arXiv preprint arXiv:1512.07813, 2015
2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–12