Παρακολούθηση
Guillermo A. Pérez
Guillermo A. Pérez
Associate Professor, University of Antwerp
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uantwerp.be - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The 4th reactive synthesis competition (SYNTCOMP 2017): Benchmarks, participants & results
S Jacobs, N Basset, R Bloem, R Brenguier, M Colange, P Faymonville, ...
arXiv preprint arXiv:1711.11439, 2017
622017
The first reactive synthesis competition (SYNTCOMP 2014)
S Jacobs, R Bloem, R Brenguier, R Ehlers, T Hell, R Könighofer, ...
STTT 19 (3), 367–390, 2017
532017
Non-zero sum games for reactive synthesis
R Brenguier, L Clemente, P Hunter, GA Pérez, M Randour, JF Raskin, ...
Language and Automata Theory and Applications, 3-23, 2016
502016
The complexity of reachability in parametric Markov decision processes
S Junges, JP Katoen, GA Pérez, T Winkler
Journal of Computer and System Sciences 119, 183-210, 2021
42*2021
Adversarial patch camouflage against aerial detection
R Den Hollander, A Adhikari, I Tolios, M van Bekkum, A Bal, S Hendriks, ...
Artificial intelligence and machine learning in defense applications II …, 2020
42*2020
Let’s agree to degree: Comparing graph convolutional networks in the message-passing framework
F Geerts, F Mazowiecki, G Perez
International Conference on Machine Learning, 3640-3649, 2021
412021
AbsSynthe: abstract synthesis from succinct safety specifications
R Brenguier, GA Pérez, JF Raskin, O Sankur
Proceedings of the 3rd Workshop on Synthesis, SYNT 2014 157, 100--116, 2014
322014
A method-based ahead-of-time compiler for android applications
CS Wang, G Perez, YC Chung, WC Hsu, WK Shih, HR Hsu
Proceedings of the 14th international conference on Compilers, architectures …, 2011
292011
The Second Reactive Synthesis Competition (SYNTCOMP 2015)
AW Swen Jacobs, Roderick Bloem, Romain Brenguier, Robert Könighofer ...
Proceedings Fourth Workshop on Synthesis, SYNT 2015, San Francisco, CA, USA …, 2016
25*2016
Learning-Based Mean-Payoff Optimization in an Unknown MDP under Omega-Regular Constraints
J Kretinsky, GA Perez, JF Raskin
CONCUR, 2018
242018
When are emptiness and containment decidable for probabilistic automata?
L Daviaud, M Jurdziński, R Lazić, F Mazowiecki, GA Pérez, J Worrell
Journal of Computer and System Sciences 119, 78-96, 2021
19*2021
Airtime-based resource allocation modeling for network slicing in IEEE 802.11 RANs
PH Isolani, N Cardona, C Donato, GA Pérez, JM Marquez-Barja, ...
IEEE Communications Letters 24 (5), 1077-1080, 2020
192020
Reactive synthesis without regret
P Hunter, GA Pérez, JF Raskin
Acta informatica 54 (1), 3-39, 2017
192017
The 3rd reactive synthesis competition (SYNTCOMP 2016): Benchmarks, participants & results
S Jacobs, R Bloem, R Brenguier, A Khalimov, F Klein, R Könighofer, ...
arXiv preprint arXiv:1609.00507, 2016
192016
A hybrid just-in-time compiler for android: comparing jit types and the result of cooperation
GA Perez, CM Kao, YC Chung, WC Hsu
Proceedings of the 2012 international conference on Compilers, architectures …, 2012
192012
The reactive synthesis competition (syntcomp): 2018-2021
S Jacobs, GA Perez, R Abraham, V Bruyere, M Cadilhac, M Colange, ...
arXiv preprint arXiv:2206.00251, 2022
182022
Mean-payoff games with partial observation
P Hunter, A Pauly, GA Pérez, JF Raskin
Theoretical Computer Science 735, 82-110, 2018
17*2018
Admissibility in Quantitative Graph Games
R Brenguier, GA Pérez, JF Raskin, O Sankur
36th IARCS Annual Conference FSTTCS, 2016
162016
On the Complexity of Value Iteration
N Balaji, S Kiefer, P Novotný, GA Pérez, M Shirmohammadi
Automata, Languages, and Programming, ICALP, 2019
152019
On Delay and Regret Determinization of Max-Plus Automata
E Filiot, I Jecker, N Lhote, GA Pérez, JF Raskin
LICS, 2017
152017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20