Παρακολούθηση
Emily I Stevenson
Emily I Stevenson
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cam.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Selective turn-on fluorescence detection of cyanide in water using hydrophobic CdSe quantum dots
A Touceda-Varela, EI Stevenson, JA Galve-Gasión, DTF Dryden, ...
Chemical communications, 1998-2000, 2008
922008
Controls on stable strontium isotope fractionation in coccolithophores with implications for the marine Sr cycle
EI Stevenson, M Hermoso, REM Rickaby, JJ Tyler, F Minoletti, ...
Geochimica et cosmochimica acta 128, 225-235, 2014
852014
Insights into combined radiogenic and stable strontium isotopes as tracers for weathering processes in subglacial environments
EI Stevenson, SM Aciego, P Chutcharavan, IJ Parkinson, KW Burton, ...
Chemical Geology 429, 33-43, 2016
452016
Global silicate weathering flux overestimated because of sediment–water cation exchange
ET Tipper, EI Stevenson, V Alcock, ACG Knight, JJ Baronas, RG Hilton, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 118 (1), e2016430118, 2021
412021
Microbial communities of the Lemon Creek Glacier show subtle structural variation yet stable phylogenetic composition over space and time
CS Sheik, EI Stevenson, PA Den Uyl, CA Arendt, SM Aciego, GJ Dick
Frontiers in microbiology 6, 495, 2015
372015
Geochemical characterization of critical dust source regions in the American West
SM Aarons, MA Blakowski, SM Aciego, EI Stevenson, KWW Sims, ...
Geochimica et Cosmochimica Acta 215, 141-161, 2017
352017
Climate versus geological controls on glacial meltwater micronutrient production in southern Greenland
SM Aciego, EI Stevenson, CA Arendt
Earth and Planetary Science Letters 424, 51-58, 2015
352015
The iron isotopic composition of subglacial streams draining the Greenland ice sheet
EI Stevenson, MS Fantle, SB Das, HM Williams, SM Aciego
Geochimica et Cosmochimica Acta 213, 237-254, 2017
342017
Integrating suspended sediment flux in large alluvial river channels: Application of a synoptic Rouse‐based model to the Irrawaddy and Salween rivers
JJ Baronas, EI Stevenson, CR Hackney, SE Darby, MJ Bickle, RG Hilton, ...
Journal of Geophysical Research: Earth Surface 125 (9), e2020JF005554, 2020
322020
Lithium isotope composition of modern and fossilized Cenozoic brachiopods
KE Washington, AJ West, B Kalderon-Asael, JAR Katchinoff, EI Stevenson, ...
Geology 48 (11), 1058-1061, 2020
222020
Partitioning riverine sulfate sources using oxygen and sulfur isotopes: Implications for carbon budgets of large rivers
KE Relph, EI Stevenson, AV Turchyn, G Antler, MJ Bickle, JJ Baronas, ...
Earth and Planetary Science Letters 567, 116957, 2021
212021
Noble gas signatures in Greenland: Tracing glacial meltwater sources
Y Niu, MC Castro, SM Aciego, CM Hall, EI Stevenson, CA Arendt, SB Das
Geophysical Research Letters 42 (21), 9311-9318, 2015
102015
Noble gas signatures in Greenland: Tracing glacial meltwater sources
Y Niu, MC Castro, SM Aciego, CM Hall, EI Stevenson, CA Arendt, SB Das
Geophysical Research Letters 42 (21), 9311-9318, 2015
102015
Influence of glacial meltwater on global seawater δ234U
CA Arendt, SM Aciego, KWW Sims, SB Das, C Sheik, EI Stevenson
Geochimica et Cosmochimica Acta 225, 102-115, 2018
92018
Implications for post-comminution processes in subglacial suspended sediment using coupled radiogenic strontium and neodymium isotopes
AE Clinger, SM Aciego, EI Stevenson, CA Arendt, MJ Robbins
Geomorphology 259, 134-144, 2016
92016
Hydrologic controls on radiogenic Sr in meltwater from an alpine glacier system: Athabasca Glacier, Canada
CA Arendt, EI Stevenson, SM Aciego
Applied Geochemistry 69, 42-49, 2016
62016
Tracing changes in base cation sources for Arctic tundra vegetation upon permafrost thaw
E Mauclet, C Hirst, A Monhonval, EI Stevenson, M Gérard, M Villani, ...
Geoderma 429, 116277, 2023
32023
The retrieval of marine weathering records preserved by strontium stable isotopes in foraminifera
EI Stevenson, K Burton, F Mokadem, IJ Parkinson, P Anand, EC Hathorne
AGU Fall Meeting Abstracts 2010, B21D-0343, 2010
32010
Quantifying CO2 Removal at Enhanced Weathering Sites: a Multiproxy Approach
WJ Knapp, EI Stevenson, P Renforth, PL Ascough, ACG Knight, ...
Environmental Science & Technology, 2023
22023
Strontium stable isotope behaviour in foraminiferal calcite and the retrieval of marine records
E Stevenson, K Burton, R Rickaby, IJ Parkinson, P Anand, E Hathorne
AGU Fall Meeting Abstracts 2009, PP23A-1378, 2009
22009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20