Παρακολούθηση
David Warde-Farley
David Warde-Farley
Staff Research Scientist at Google DeepMind
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Generative adversarial networks
I Goodfellow, J Pouget-Abadie, M Mirza, B Xu, D Warde-Farley, S Ozair, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 27, 2014
680142014
Generative adversarial networks
I Goodfellow, J Pouget-Abadie, M Mirza, B Xu, D Warde-Farley, S Ozair, ...
Communications of the ACM 63 (11), 139-144, 2020
90832020
The GeneMANIA prediction server: biological network integration for gene prioritization and predicting gene function
D Warde-Farley, SL Donaldson, O Comes, K Zuberi, R Badrawi, P Chao, ...
Nucleic acids research 38 (suppl_2), W214-W220, 2010
39962010
Brain tumor segmentation with deep neural networks
M Havaei, A Davy, D Warde-Farley, A Biard, A Courville, Y Bengio, C Pal, ...
Medical image analysis 35, 18-31, 2017
34352017
Maxout networks
I Goodfellow, D Warde-Farley, M Mirza, A Courville, Y Bengio
International conference on machine learning, 1319-1327, 2013
31162013
Theano: a CPU and GPU math expression compiler
J Bergstra, O Breuleux, F Bastien, P Lamblin, R Pascanu, G Desjardins, ...
Proceedings of the Python for scientific computing conference (SciPy) 4 (3), 1-7, 2010
20152010
Theano: new features and speed improvements
F Bastien, P Lamblin, R Pascanu, J Bergstra, I Goodfellow, A Bergeron, ...
arXiv preprint arXiv:1211.5590, 2012
16952012
GeneMANIA: a real-time multiple association network integration algorithm for predicting gene function
S Mostafavi, D Ray, D Warde-Farley, C Grouios, Q Morris
Genome biology 9, 1-15, 2008
10342008
Theano: A Python framework for fast computation of mathematical expressions
R Al-Rfou, G Alain, A Almahairi, C Angermueller, D Bahdanau, N Ballas, ...
arXiv e-prints, arXiv: 1605.02688, 2016
9072016
Dynamic modularity in protein interaction networks predicts breast cancer outcome
IW Taylor, R Linding, D Warde-Farley, Y Liu, C Pesquita, D Faria, S Bull, ...
Nature biotechnology 27 (2), 199-204, 2009
8552009
Theano: A CPU and GPU Math Compiler in Python
J Bergstra, O Breuleux, F Bastien, P Lamblin, R Pascanu, G Desjardins, ...
SciPy 2010, 0
844*
Emonets: Multimodal deep learning approaches for emotion recognition in video
SE Kahou, X Bouthillier, P Lamblin, C Gulcehre, V Michalski, K Konda, ...
Journal on Multimodal User Interfaces 10, 99-111, 2016
4832016
Combining modality specific deep neural networks for emotion recognition in video
SE Kahou, C Pal, X Bouthillier, P Froumenty, Ç Gülçehre, R Memisevic, ...
Proceedings of the 15th ACM on International conference on multimodal …, 2013
4242013
Pylearn2: a machine learning research library
IJ Goodfellow, D Warde-Farley, P Lamblin, V Dumoulin, M Mirza, ...
arXiv preprint arXiv:1308.4214, 2013
3632013
Theano: Deep Learning on GPUs with Python
J Bergstra, F Bastien, O Breuleux, P Lamblin, R Pascanu, O Delalleau, ...
"Big Learning" Workshop, NIPS 2011, 2011
3602011
Variational approaches for auto-encoding generative adversarial networks
M Rosca, B Lakshminarayanan, D Warde-Farley, S Mohamed
arXiv preprint arXiv:1706.04987, 2017
3122017
A critical assessment of Mus musculusgene function prediction using integrated genomic evidence
L Peña-Castillo, M Tasan, CL Myers, H Lee, T Joshi, C Zhang, Y Guan, ...
Genome biology 9, 1-19, 2008
2982008
Unsupervised and transfer learning challenge: a deep learning approach
G Mesnil, Y Dauphin, X Glorot, S Rifai, Y Bengio, I Goodfellow, E Lavoie, ...
Proceedings of ICML Workshop on Unsupervised and Transfer Learning, 97-110, 2012
2812012
Blocks and fuel: Frameworks for deep learning
B Van Merriënboer, D Bahdanau, V Dumoulin, D Serdyuk, ...
arXiv preprint arXiv:1506.00619, 2015
2072015
Theano: A Python framework for fast computation of mathematical expressions
TTD Team, R Al-Rfou, G Alain, A Almahairi, C Angermueller, D Bahdanau, ...
arXiv preprint arXiv:1605.02688, 2016
2052016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20