Παρακολούθηση
Sascha Hooker
Sascha Hooker
Scottish Oceans Institute, University of St Andrews
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα st-andrews.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Marine reserves as a tool for ecosystem-based management: the potential importance of megafauna
SK Hooker, LR Gerber
Bioscience 54 (1), 27-39, 2004
4732004
Marine protected area design and the spatial and temporal distribution of cetaceans in a submarine canyon
SK Hooker, H Whitehead, S Gowans
Conservation biology 13 (3), 592-602, 1999
3211999
Diet of northern bottlenose whales inferred from fatty-acid and stable-isotope analyses of biopsy samples
SK Hooker, SJ Iverson, P Ostrom, SC Smith
Canadian Journal of Zoology 79 (8), 1442-1454, 2001
2682001
Deep–diving behaviour of the northern bottlenose whale, Hyperoodon ampullatus (Cetacea: Ziphiidae)
SK Hooker, RW Baird
Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences …, 1999
2521999
Making protected area networks effective for marine top predators
SK Hooker, A Cañadas, KD Hyrenbach, C Corrigan, JJ Polovina, ...
Endangered Species Research 13 (3), 203-218, 2011
1902011
Social organization in northern bottlenose whales, Hyperoodon ampullatus: not driven by deep-water foraging?
S Gowans, H Whitehead, SK Hooker
Animal behaviour 62 (2), 369-377, 2001
1802001
Ingestion of plastic and unusual prey by a juvenile harbour porpoise
RW Baird, SK Hooker
Can. J. Fish. Aquat. Sci 51 (20), 0, 2000
1672000
Ranging behaviour of forest‐dwelling ship rats, Rattus rattus, and effects of poisoning with brodifacoum
S Hooker, J Innes
New Zealand journal of zoology 22 (3), 291-304, 1995
1521995
Deadly diving? Physiological and behavioural management of decompression stress in diving mammals
SK Hooker, A Fahlman, MJ Moore, N Aguilar de Soto, ...
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 279 (1731), 1041-1050, 2012
1422012
Subsurface and nighttime behaviour of pantropical spotted dolphins in Hawai'i
RW Baird, AD Ligon, SK Hooker, AM Gorgone
Canadian Journal of Zoology 79 (6), 988-996, 2001
1292001
Diving and ranging behaviour of odontocetes: a methodological review and critique
SK Hooker, RW Baird
Mammal Review 31 (1), 81-105, 2001
1142001
Using energetic models to investigate the survival and reproduction of beaked whales (family Ziphiidae)
LF New, DJ Moretti, SK Hooker, DP Costa, SE Simmons
PloS one 8 (7), e68725, 2013
1092013
Fluctuations in distribution and patterns of individual range use of northern bottlenose whales
SK Hooker, H Whitehead, S Gowans, RW Baird
Marine Ecology Progress Series 225, 287-297, 2002
1032002
Could beaked whales get the bends?: Effect of diving behaviour and physiology on modelled gas exchange for three species: Ziphius cavirostris, Mesoplodon densirostris and …
SK Hooker, RW Baird, A Fahlman
Respiratory physiology & neurobiology 167 (3), 235-246, 2009
1002009
Bio-logging science: logging and relaying physical and biological data using animal-attached tags
SK Hooker, M Biuw, BJ McConnell, PJO Miller, CE Sparling
Deep-Sea Research Part II 3 (54), 177-182, 2007
942007
Salinity sensors on seals: use of marine predators to carry CTD data loggers
SK Hooker, IL Boyd
Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers 50 (7), 927-939, 2003
922003
Monitoring the prey-field of marine predators: combining digital imaging with datalogging tags
SK Hooker, IL Boyd, M Jessopp, O Cox, J Blackwell, PL Boveng, ...
Marine Mammal Science 18 (3), 680-697, 2002
872002
Population size and residency patterns of northern bottlenose whales (Hyperoodon ampullatus) using the Gully, Nova Scotia
S Gowans, H Whitehead, JK Arch, SK Hooker
Journal of Cetacean Research and Management 2 (3), 201-210, 2000
852000
Ecosystem consideration in conservation planning: energy demand of foraging bottlenose whales (Hyperoodon ampullatus) in a marine protected area
SK Hooker, H Whitehead, S Gowans
Biological Conservation 104 (1), 51-58, 2002
832002
Estimating the effect of lung collapse and pulmonary shunt on gas exchange during breath-hold diving: the Scholander and Kooyman legacy
A Fahlman, SK Hooker, A Olszowka, BL Bostrom, DR Jones
Respiratory physiology & neurobiology 165 (1), 28-39, 2009
812009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20