Παρακολούθηση
Katerina Giannakaki
Katerina Giannakaki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα isc.tuc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Review on psychological stress detection using biosignals
G Giannakakis, D Grigoriadis, K Giannakaki, O Simantiraki, A Roniotis, ...
IEEE Transactions on Affective Computing 13 (1), 440-460, 2019
3102019
Emotional state recognition using advanced machine learning techniques on EEG data
K Giannakaki, G Giannakakis, C Farmaki, V Sakkalis
30th IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems - IEEE …, 2017
312017
Automatic absence seizure detection evaluating matching pursuit features of EEG signals
K Giannakaki, G Giannakakis, P Vorgia, M Zervakis
19th IEEE International Conference on Bioinformatics and Bioengineering (BIBE), 2019
42019
Seizure detection using common spatial patterns and classification techniques
G Giannakakis, N Tsekos, K Giannakaki, K Michalopoulos, P Vorgia, ...
19th IEEE International Conference on Bioinformatics and Bioengineering …, 2019
32019
Absence seizure detection classifying matching pursuit features of EEG signals
K Giannakaki, G Giannakakis, P Vorgia, M Zervakis
EAI Endorsed Transactions on Bioengineering and Bioinformatics, 2020
22020
Detection of focal epileptic seizures on EEG signals using the CSP algorithm
G Giannakakis, K Makantasis, K Giannakaki, M Zervakis, P Vorgia
EPILEPSIA 63, 107-107, 2022
2022
Automatic aortic valve area detection in echocardiography images using convolutional neural networks and U-net architecture for bicuspid aortic valve recognition
K Giannakaki, K Moirogiorgou, M Zervakis, N Anousakis-Vlachochristou, ...
2021 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST), 2021
2021
Automatic focal epileptic seizures detection using Common Spatial Patterns (CSP) methodology
P Vorgia, K Giannakaki, N Tsekos, G Giannakakis, M Zervakis
14th European Congress on Epileptology (ECE), 2020
2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–8