Παρακολούθηση
Juan Carlos Garcia Mauricio
Juan Carlos Garcia Mauricio
Universidad de Córdoba, Profesor de Microbiología
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uco.es
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Comparative study of aromatic compounds in two young white wines subjected to pre-fermentative cryomaceration
RA Peinado, J Moreno, JE Bueno, JA Moreno, JC Mauricio
Food Chemistry 84 (4), 585-590, 2004
4712004
Relationship between ethanol tolerance, H+-ATPase activity and the lipid composition of the plasma membrane in different wine yeast strains
F Aguilera, RA Peinado, C Millan, JM Ortega, JC Mauricio
International journal of food microbiology 110 (1), 34-42, 2006
3062006
Formation of ethyl acetate and isoamyl acetate by various species of wine yeasts
C Plata, C Millan, JC Mauricio, JM Ortega
Food Microbiology 20 (2), 217-224, 2003
2702003
Los dioses de la Hispania céltica
O Pedregño, J Carlos
Real Academia de la Historia, 2002
2522002
Optimal implementation of the weakest failure detector for solving consensus (brief announcement)
M Larrea, A Fernández, S Arévalo
Proceedings of the nineteenth annual ACM symposium on Principles of …, 2000
2122000
Estadística para las ciencias sociales y del comportamiento
P Tejada, H Elorza, M Sandoval, J Carlos
México Oxford University Press, 2000
2032000
Experiments in gasdynamics of explosions
AK Oppenheim, RI Soloukhin
Annual Review of Fluid Mechanics 5 (1), 31-58, 1973
1651973
Aromatic series in sherry wines with gluconic acid subjected to different biological aging conditions by Saccharomyces cerevisiae var. capensis
RA Peinado, JC Mauricio, J Moreno
Food Chemistry 94 (2), 232-239, 2006
1492006
The effects of grape must fermentation conditions on volatile alcohols and esters formed by Saccharomyces cerevisiae
JC Mauricio, J Moreno, L Zea, JM Ortega, M Medina
Journal of the Science of Food and Agriculture 75 (2), 155-160, 1997
1401997
Determination of the Relative Ploidy in Different Saccharomyces cerevisiae Strains used for Fermentation and ‘Flor’ Film Ageing of Dry Sherry‐type Wines
S Guijo, JC Mauricio, JM Salmon, JM Ortega
Yeast 13 (2), 101-117, 1997
1221997
Yeast biocapsules: a new immobilization method and their applications
RA Peinado, JJ Moreno, JM Villalba, JA González-Reyes, JM Ortega, ...
Enzyme and microbial Technology 40 (1), 79-84, 2006
1162006
Sugar transport inhibition and apparent loss of activity in Saccharomyces cerevisiae as a major limiting factor of enological fermentations
JM Salmon, O Vincent, JC Mauricio, M Bely, P Barre
American Journal of Enology and Viticulture 44 (1), 56-64, 1993
1161993
Concentration of amino acids in wine after the end of fermentation by Saccharomyces cerevisiae strains
E Valero, C Millán, JM Ortega, JC Mauricio
Journal of the Science of Food and Agriculture 83 (8), 830-835, 2003
1102003
El nuevo sistema de propiedad agraria en México
P Castañeda, J Carlos
Distrito Federal, México Palabras en Vuelo, 2002
1082002
Changes in nitrogen compounds in must and wine during fermentation and biological aging by flor yeasts
JC Mauricio, E Valero, C Millán, JM Ortega
Journal of agricultural and food chemistry 49 (7), 3310-3315, 2001
1052001
Yeast immobilization systems for alcoholic wine fermentations: actual trends and future perspectives
J Moreno-García, T García-Martínez, JC Mauricio, J Moreno
Frontiers in Microbiology 9, 241, 2018
972018
Flor yeast: new perspectives beyond wine aging
JL Legras, J Moreno-Garcia, S Zara, G Zara, T Garcia-Martinez, ...
Frontiers in microbiology 7, 503, 2016
892016
Changes in volatile compounds and aromatic series in sherry wine with high gluconic acid levels subjected to aging by submerged flor yeast cultures
RA Peinado, J Moreno, M Medina, JC Mauricio
Biotechnology letters 26, 757-762, 2004
852004
Ester formation and specific activities of in vitro alcohol acetyltransferase and esterase by Saccharomyces cerevisiae during grape must fermentation
JC Mauricio, JJ Moreno, EM Valero, L Zea, M Medina, JM Ortega
Journal of Agricultural and Food Chemistry 41 (11), 2086-2091, 1993
781993
Continuous Erector Spinae Plane block for thoracic surgery in a pediatric patient.
D la Cuadra‐Fontaine, J Carlos, M Concha, F Vuletin, H Arancibia
Pediatric Anesthesia 28 (1), 2018
762018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20