Παρακολούθηση
Evy Karavatselou
Evy Karavatselou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
OTE-TS-a new value-added telematics service for telemedicine applications
EI Karavatselou, GPK Economou, CA Chassomeris, V Danelli-Mylonas, ...
IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 5 (3), 210-224, 2001
432001
A new concept toward computer-aided medical diagnosis-a prototype implementation addressing pulmonary diseases
GP Economou, D Lymberopoulos, E Karavatselou, C Chassomeris
IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 5 (1), 55-65, 2001
362001
A novel tele-medicine system
GPK Economou, E Karavatselou, C Chassomeris, D Lymberopoulos
On-line Symposium for Electronic Engineers, 2001
92001
TM-Provider: A new communicatory model for telemedicine services support
LT Kolovou, GN Triantafyllou, CA Chassomeris, EI Karavatselou, ...
The 26th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine …, 2004
72004
Profile management system in ubiquitous healthcare cloud computing environment
E Karavatselou, MA Fengou, G Mantas, D Lymberopoulos
Broadband Communications, Networks, and Systems: 9th International EAI …, 2019
52019
Reference implementation model for Medical Information Systems' interoperability
L Kolovou, E Karavatselou, D Lymberopoulos
2008 30th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2008
42008
Comparative evaluation of lossless image compression techniques on mammograms
G Anastassopoulos, E Karavatselou, D Lymberopoulos, G Panayotakis
Medical Informatics Europe’96, 734-738, 1996
41996
Broadband Communications, Networks, and Systems: 9th International EAI Conference, Broadnets 2018, Faro, Portugal, September 19–20, 2018, Proceedings
V Sucasas, G Mantas, S Althunibat
Springer, 2018
32018
Web Access to Hospital Medical Data using Wireless Networks
GN Triantafyllou, TP Kostoulas, LT Kolovou, EI Karavatselou, MN Koukias, ...
Fifth International Symposium on Communication Systems, Networks And Digital …, 2006
12006
Towards Interoperability for Telemedicine Systems
L Kolovou, E Karavatselou, D Lymberopoulos
Wireless Mobile Communication and Healthcare: Second International ICST …, 2011
2011
A new methodology to design distributed medical diagnostic centers
PA Baziana, EI Karavatselou, DK Lymberopoulos, DN Serpanos
2001 Conference Proceedings of the 23rd Annual International Conference of …, 2001
2001
On the development of fully adaptive channel allocation strategies for usage in high‐capacity cellular mobile radio systems
G Karagiannidis, S Bouzouki, E Karavatselou, S Kotsopoulos, ...
International Journal of Communication Systems 14 (4), 431-446, 2001
2001
SPECIAL ISSUE ON MOBILE TELEMEDICINE AND TELEHEALTH SYSTEMS (PART II)-REGULAR ISSUE PAPERS-Clinical Information Systems-A New Concept Toward Computer-Aided Medical Diagnosis--A …
GPK Economou, D Lymberopoulos, E Karavatselou, C Chassomeris
IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 5 (1), 55-66, 2001
2001
SPECIAL ISSUE ON BIOSIGNAL INTERPRETATION-REGULAR ISSUE PAPERS-Telemedicine-OTE-TS--A New Value-Added Telematics Service for Telemedicine Applications
EI Karavatselou, GPK Economou, CA Chassomeris, V Danelli-Mylonas, ...
IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 5 (3), 210-224, 2001
2001
Medical Image Compression by Discrete Cosine Transform Spectral Similarity Strategy........ Y.-G. Wu and S.-C. Tai 236
H Kordylewski, D Graupe, K Liu, EI Karavatselou, GPK Economou, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–15