Παρακολούθηση
Nektarios N. Kourgialas
Nektarios N. Kourgialas
Researcher, Head of Water Resources Lab., Institute of Olive Tree, Subtropical & Viticulture IOSV
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα elgo.iosv.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The threat of soil salinity: A European scale review
IN Daliakopoulos, IK Tsanis, A Koutroulis, NN Kourgialas, ...
Science of the total environment 573, 727-739, 2016
5132016
Flood management and a GIS modelling method to assess flood-hazard areas—a case study
NN Kourgialas, GP Karatzas
Hydrological Sciences Journal–Journal des Sciences Hydrologiques 56 (2), 212-225, 2011
3462011
A national scale flood hazard mapping methodology: The case of Greece–Protection and adaptation policy approaches
NN Kourgialas, GP Karatzas
Science of the Total Environment 601, 441-452, 2017
1002017
Soil salinization
IK Tsanis, IN Daliakopoulos, AG Koutroulis, GP Karatzas, E Varouchakis, ...
Soils in Europe-Threats, functions and ecosystem services. Recare Project …, 2015
81*2015
Effects of municipal solid waste compost on soil properties and vegetables growth
GV Giannakis, NN Kourgialas, NV Paranychianakis, NP Nikolaidis, ...
Compost science & utilization 22 (3), 116-131, 2014
782014
An integrated framework for the hydrologic simulation of a complex geomorphological river basin
NN Kourgialas, GP Karatzas, NP Nikolaidis
Journal of Hydrology 381 (3-4), 308-321, 2010
752010
Statistical analysis and ANN modeling for predicting hydrological extremes under climate change scenarios: The example of a small Mediterranean agro-watershed
NN Kourgialas, Z Dokou, GP Karatzas
Journal of environmental management 154, 86-101, 2015
662015
Groundwater footprint methodology as policy tool for balancing water needs (agriculture & tourism) in water scarce islands-The case of Crete, Greece
NN Kourgialas, GP Karatzas, Z Dokou, A Kokorogiannis
Science of the Total Environment 615, 381-389, 2018
572018
A flood risk decision making approach for Mediterranean tree crops using GIS; climate change effects and flood-tolerant species
NN Kourgialas, GP Karatzas
Environmental Science & Policy 63, 132-142, 2016
542016
A hydro‐economic modelling framework for flood damage estimation and the role of riparian vegetation
NN Kourgialas, GP Karatzas
Hydrological Processes 27 (4), 515-531, 2013
542013
A GIS policy approach for assessing the effect of fertilizers on the quality of drinking and irrigation water and wellhead protection zones (Crete, Greece)
NN Kourgialas, GP Karatzas, GC Koubouris
Journal of environmental management 189, 150-159, 2017
522017
GIS and remote sensing aided information for soil moisture estimation: A comparative study of interpolation techniques
PK Srivastava, PC Pandey, GP Petropoulos, NN Kourgialas, V Pandey, ...
Resources 8 (2), 70, 2019
452019
A hydro-sedimentary modeling system for flash flood propagation and hazard estimation under different agricultural practices
NN Kourgialas, GP Karatzas
Natural Hazards and Earth System Sciences 14 (3), 625-634, 2014
382014
Assessing groundwater quality in Greece based on spatial and temporal analysis
Z Dokou, NN Kourgialas, GP Karatzas
Environmental monitoring and assessment 187, 1-18, 2015
372015
Adaptation of Mediterranean olive groves to climate change through sustainable cultivation practices
G Michalopoulos, KA Kasapi, G Koubouris, G Psarras, G Arampatzis, ...
Climate 8 (4), 54, 2020
342020
Optimal irrigation planning for addressing current or future water scarcity in Mediterranean tree crops
NN Kourgialas, GC Koubouris, Z Dokou
Science of the Total Environment 654, 616-632, 2019
342019
Assessing water erosion in Mediterranean tree crops using GIS techniques and field measurements: The effect of climate change
NN Kourgialas, GC Koubouris, GP Karatzas, I Metzidakis
Natural Hazards 83, 65-81, 2016
342016
A critical review of water resources in Greece: The key role of agricultural adaptation to climate-water effects
NN Kourgialas
Science of The Total Environment 775, 145857, 2021
312021
Olive-oil mill wastewater transport under unsaturated and saturated laboratory conditions using the geoelectrical resistivity tomography method and the FEFLOW model
P Seferou, P Soupios, NN Kourgialas, Z Dokou, GP Karatzas, ...
Hydrogeology Journal 21 (6), 1219, 2013
312013
An integrated method for assessing drought prone areas-Water efficiency practices for a climate resilient Mediterranean agriculture
NN Kourgialas, I Anyfanti, GP Karatzas, Z Dokou
Science of the Total Environment 625, 1290-1300, 2018
282018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20