Παρακολούθηση
FARAG HAMAD
FARAG HAMAD
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uob.edu.ly
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A data science approach for quantifying spatio-temporal effects to graft failures in organ transplantation
D Pinheiro, F Hamad, M Cadeiras, R Menezes, N Nezamoddini-Kachouie
2016 38th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2016
82016
SPECIFY UNDERLINING DISTRIBUTION FOR CLUSTERING LINEARLY SEPARABLE DATA: NORMAL AND UNIFORM DISTRIBUTION CASE
F Hamad, N Younus, MMA Muftah, M Jaber
Journal of Data Acquisition and Processing 38 (2), 4675, 2023
42023
A hybrid method to estimate the full parametric hazard model
F Hamad, NN Kachouie
Communications in Statistics-Theory and Methods 48 (22), 5477-5491, 2019
42019
Viability of transplanted organs based on Donor's age
F Hamad, N Younus, MAA Muftah, M Jaber
Sch J Phys Math Stat 4, 97-104, 2023
32023
First Order Harmonic Flow of Heavy Quarks using a Hybrid Transport Model
A Hamad, S Abdulkarim, F Hamad
Sch J Phys Math Stat 2, 49-52, 2023
22023
An Enhanced Spatial Capture Model for Population Analysis Using Unidentified Counts through Camera Encounters
M Jaber, F Hamad, RD Breininger, NN Kachouie
Axioms 12 (12), 1094, 2023
12023
Parameters Estimation Sensitivity of the Linear Mixed Model To Alternative Prior Distribution Specifications
N Elmesmari
Sch J Phys Math Stat 9, 166-170, 2021
12021
Potential impact of OPTN plan in association with donors’ factors on survival times of transplanted kidneys
NN Kachouie, F Hamad
Transplantation Reports 5 (2), 100042, 2020
12020
Potential Impact of Donors’ Factors on Survival Times of Transplanted Hearts and Lungs
F Hamad, NN Kachouie
Transplantation Reports 4 (4), 100035, 2019
12019
Parametric Methods for Analysis of Survival Times with Applications to Organ Transplantation
F Hamad
Florida Institute of Technology, 2019
2019
Estimating Gompertz Baseline Parameters in a Full Parametric Survival Model
NNK Farag Hamad
THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS OF DATA SCIENCE 2 (Old …, 2018
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11