Παρακολούθηση
Ricardo Honorato-Zimmer
Ricardo Honorato-Zimmer
School of Informatics, University of Edinburgh
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sms.ed.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Chromar, a language of parameterised agents
R Honorato-Zimmer, AJ Millar, GD Plotkin, A Zardilis
Theoretical Computer Science 765, 97-119, 2019
212019
Annotation of rule-based models with formal semantics to enable creation, analysis, reuse and visualisation
G Misirli, M Cavaliere, W Waites, M Pocock, C Madsen, O Gilfellon, ...
Bioinformatics, btv660, 2015
202015
(M, R) systems and RAF sets: common ideas, tools and projections
S Jaramillo, R Honorato-Zimmer, U Pereira, D Contreras, B Reynaert, ...
In: Proceedings of the Alife XII Conference, 2010
17*2010
Thermodynamic graph-rewriting
V Danos, R Harmer, R Honorato-Zimmer
CONCUR 2013–Concurrency Theory: 24th International Conference, CONCUR 2013 …, 2013
162013
Thermodynamic graph-rewriting
V Danos, R Harmer, R Honorato-Zimmer
CONCUR 2013–Concurrency Theory: 24th International Conference, CONCUR 2013 …, 2013
162013
Kappa Rule-Based Modeling in Synthetic Biology
J Wilson-Kanamori, V Danos, T Thomson, R Honorato-Zimmer
Computational Methods in Synthetic Biology, 105-135, 2015
152015
Reversible sesqui-pushout rewriting
V Danos, T Heindel, R Honorato-Zimmer, S Stucki
Graph Transformation: 7th International Conference, ICGT 2014, Held as Part …, 2014
152014
Rigid geometric constraints for Kappa models
V Danos, R Honorato-Zimmer, S Jaramillo-Riveri, S Stucki
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 313, 23-46, 2015
102015
Approximations for stochastic graph rewriting
V Danos, T Heindel, R Honorato-Zimmer, S Stucki
Formal Methods and Software Engineering--16th International Conference on …, 2014
102014
Chromar, a rule-based language of parameterised objects
R Honorato-Zimmer, AJ Millar, GD Plotkin, A Zardilis
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 335, 49-66, 2018
72018
Moment semantics for reversible rule-based systems
V Danos, T Heindel, R Honorato-Zimmer, S Stucki
Reversible Computation: 7th International Conference, RC 2015, Grenoble …, 2015
72015
2016 IEEE 1st International Workshops on Foundations and Applications of Self* Systems (FAS-W)(2016)
V Danos, R Honorato-Zimmer
6*
Deriving rate equations for site graph rewriting systems
V Danos, R Harmer, R Honorato-Zimmer, S Stucki
Fourth International Workshop on Static Analysis and Systems Biology, SASB 13, 2013
52013
Rate equations for graphs
V Danos, T Heindel, R Honorato-Zimmer, S Stucki
Computational Methods in Systems Biology: 18th International Conference …, 2020
42020
Coarse-graining the dynamics of ideal branched polymers
V Danos, R Honorato-Zimmer, S Jaramillo-Riveri, S Stucki
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 313, 47-64, 2015
32015
Thermodynamic graph-rewriting
V Danos, R Harmer, R Honorato-Zimmer
arXiv preprint arXiv:1503.06022, 2015
22015
Annotations for Rule-Based Models
M Cavaliere, V Danos, R Honorato-Zimmer, W Waites
Modeling Biomolecular Site Dynamics, 271-296, 2019
12019
Emergent Communities in Socio-cognitive Networks
V Danos, R Honorato-Zimmer
2016 IEEE 1st International Workshops on Foundations and Applications of …, 2016
12016
Thermodynamic graph-rewriting
R Honorato-Zimmer, R Harmer, V Danos
Logical Methods in Computer Science 11, 2015
1*2015
Computing approximations for graph transformation systems
V Danos, T Heindel, R Honorato-Zimmer, S Stucki
MeMo 2015, 33, 2015
12015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20