Παρακολούθηση
Miguel Luengo-Oroz
Miguel Luengo-Oroz
United Nations Global Pulse // Universidad Politecnica de Madrid // Spotlab
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unglobalpulse.org
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Cell lineage reconstruction of early zebrafish embryos using label-free nonlinear microscopy
N Olivier, MA Luengo-Oroz, L Duloquin, E Faure, T Savy, I Veilleux, ...
Science 329 (5994), 967-971, 2010
3832010
Mapping the landscape of artificial intelligence applications against COVID-19
J Bullock, A Luccioni, KH Pham, CSN Lam, M Luengo-Oroz
Journal of Artificial Intelligence Research 69, 807-845, 2020
3772020
Standardized evaluation methodology and reference database for evaluating coronary artery centerline extraction algorithms
M Schaap, CT Metz, T van Walsum, AG van der Giessen, AC Weustink, ...
Medical image analysis 13 (5), 701-714, 2009
3742009
Crowdsourcing malaria parasite quantification: an online game for analyzing images of infected thick blood smears
MA Luengo-Oroz, A Arranz, J Frean
Journal of medical Internet research 14 (6), e2338, 2012
1412012
On the privacy-conscientious use of mobile phone data
YA De Montjoye, S Gambs, V Blondel, G Canright, N De Cordes, ...
Scientific data 5 (1), 1-6, 2018
1082018
Robust iris segmentation on uncalibrated noisy images using mathematical morphology
MA Luengo-Oroz, E Faure, J Angulo
Image and Vision Computing 28 (2), 278-284, 2010
922010
Humanitarian applications of machine learning with remote-sensing data: review and case study in refugee settlement mapping
JA Quinn, MM Nyhan, C Navarro, D Coluccia, L Bromley, M Luengo-Oroz
Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical …, 2018
792018
Artificial intelligence cooperation to support the global response to COVID-19
M Luengo-Oroz, K Hoffmann Pham, J Bullock, R Kirkpatrick, A Luccioni, ...
Nature Machine Intelligence 2 (6), 295-297, 2020
752020
Sequences of purchases in credit card data reveal lifestyles in urban populations
R Di Clemente, M Luengo-Oroz, M Travizano, S Xu, B Vaitla, ...
Nature communications 9 (1), 1-8, 2018
732018
Flooding through the lens of mobile phone activity
D Pastor-Escuredo, A Morales-Guzmán, Y Torres-Fernández, JM Bauer, ...
IEEE Global Humanitarian Technology Conference (GHTC 2014), 279-286, 2014
692014
Estimating food consumption and poverty indices with mobile phone data
A Decuyper, A Rutherford, A Wadhwa, JM Bauer, G Krings, T Gutierrez, ...
arXiv preprint arXiv:1412.2595, 2014
482014
Wavelet-based image fusion in multi-view three-dimensional microscopy
JL Rubio-Guivernau, V Gurchenkov, MA Luengo-Oroz, L Duloquin, ...
Bioinformatics 28 (2), 238-245, 2012
432012
Image analysis for understanding embryo development: a bridge from microscopy to biological insights
MA Luengo-Oroz, MJ Ledesma-Carbayo, N Peyriéras, A Santos
Current opinion in genetics & development 21 (5), 630-637, 2011
432011
Mathematical morphology in polar-logarithmic coordinates. Application to erythrocyte shape analysis
MA Luengo-Oroz, J Angulo, G Flandrin, J Klossa
Iberian Conference on Pattern Recognition and Image Analysis, 199-206, 2005
362005
Social media monitoring of discrimination and HIV testing in Brazil, 2014–2015
RC Nielsen, M Luengo-Oroz, MB Mello, J Paz, C Pantin, T Erkkola
AIDS and Behavior 21 (1), 114-120, 2017
282017
A digital framework to build, visualize and analyze a gene expression atlas with cellular resolution in zebrafish early embryogenesis
C Castro-González, MA Luengo-Oroz, L Duloquin, T Savy, B Rizzi, ...
PLoS computational biology 10 (6), e1003670, 2014
262014
Identifying seasonal mobility profiles from anonymized and aggregated mobile phone data. Application in food security
PJ Zufiria, D Pastor-Escuredo, L Úbeda-Medina, MA Hernandez-Medina, ...
PloS one 13 (4), e0195714, 2018
252018
Plasmodium species differentiation by non-expert on-line volunteers for remote malaria field diagnosis
A Ortiz-Ruiz, M Postigo, S Gil-Casanova, D Cuadrado, JM Bautista, ...
Malaria journal 17 (1), 1-10, 2018
232018
The international postal network and other global flows as proxies for national wellbeing
D Hristova, A Rutherford, J Anson, M Luengo-Oroz, C Mascolo
PloS one 11 (6), e0155976, 2016
222016
Morphological Processing: Applications to Embryogenesis Image Analysis
MA Luengo-Oroz, D Pastor-Escuredo, C Castro-Gonzalez, E Faure, ...
IEEE Transactions on Image Processing 21 (8), 3518-3530, 2012
212012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20