Παρακολούθηση
Pippa Moore
Pippa Moore
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα newcastle.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Global imprint of climate change on marine life
ES Poloczanska, CJ Brown, WJ Sydeman, W Kiessling, DS Schoeman, ...
Nature climate change 3 (10), 919-925, 2013
22592013
Longer and more frequent marine heatwaves over the past century
ECJ Oliver, MG Donat, MT Burrows, PJ Moore, DA Smale, LV Alexander, ...
Nature communications 9 (1), 1-12, 2018
15092018
The pace of shifting climate in marine and terrestrial ecosystems
MT Burrows, DS Schoeman, LB Buckley, P Moore, ES Poloczanska, ...
Science 334 (6056), 652-655, 2011
14612011
A hierarchical approach to defining marine heatwaves
AJ Hobday, LV Alexander, SE Perkins, DA Smale, SC Straub, ECJ Oliver, ...
Progress in oceanography 141, 227-238, 2016
14152016
Marine heatwaves threaten global biodiversity and the provision of ecosystem services
DA Smale, T Wernberg, ECJ Oliver, M Thomsen, BP Harvey, SC Straub, ...
Nature Climate Change 9 (4), 306-312, 2019
12222019
Responses of marine organisms to climate change across oceans
ES Poloczanska, MT Burrows, CJ Brown, J García Molinos, BS Halpern, ...
Frontiers in Marine Science 3, 180581, 2016
8312016
Living on the edge of two changing worlds: forecasting the responses of rocky intertidal ecosystems to climate change
B Helmuth, N Mieszkowska, P Moore, SJ Hawkins
Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst. 37, 373-404, 2006
7902006
Climate velocity and the future global redistribution of marine biodiversity
J García Molinos, BS Halpern, DS Schoeman, CJ Brown, W Kiessling, ...
Nature Climate Change 6 (1), 83-88, 2016
6342016
Geographical limits to species-range shifts are suggested by climate velocity
MT Burrows, DS Schoeman, AJ Richardson, JG Molinos, A Hoffmann, ...
Nature 507 (7493), 492-495, 2014
6092014
Threats and knowledge gaps for ecosystem services provided by kelp forests: a northeast A tlantic perspective
DA Smale, MT Burrows, P Moore, N O'Connor, SJ Hawkins
Ecology and evolution 3 (11), 4016-4038, 2013
5922013
Meta‐analysis reveals complex marine biological responses to the interactive effects of ocean acidification and warming
BP Harvey, D Gwynn‐Jones, PJ Moore
Ecology and evolution 3 (4), 1016-1030, 2013
5472013
Impacts of climate change in a global hotspot for temperate marine biodiversity and ocean warming
T Wernberg, BD Russell, PJ Moore, SD Ling, DA Smale, A Campbell, ...
Journal of experimental marine biology and ecology 400 (1-2), 7-16, 2011
5272011
The role of kelp species as biogenic habitat formers in coastal marine ecosystems
H Teagle, SJ Hawkins, PJ Moore, DA Smale
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 492, 81-98, 2017
5192017
Categorizing and naming marine heatwaves
AJ Hobday, ECJ Oliver, AS Gupta, JA Benthuysen, MT Burrows, ...
Oceanography 31 (2), 162-173, 2018
5112018
A global assessment of marine heatwaves and their drivers
NJ Holbrook, HA Scannell, A Sen Gupta, JA Benthuysen, M Feng, ...
Nature communications 10 (1), 2624, 2019
4692019
Projected marine heatwaves in the 21st century and the potential for ecological impact
ECJ Oliver, MT Burrows, MG Donat, A Sen Gupta, LV Alexander, ...
Frontiers in Marine Science 6, 734, 2019
4172019
Ocean sprawl: challenges and opportunities for biodiversity management in a changing world
LB Firth, AM Knights, D Bridger, AJ Evans, N Mieszkowska, PJ Moore, ...
Oceanography and Marine Biology: an annual review 54, 189-262, 2016
3912016
Between a rock and a hard place: Environmental and engineering considerations when designing coastal defence structures
LB Firth, RC Thompson, K Bohn, M Abbiati, L Airoldi, TJ Bouma, ...
Coastal Engineering 87, 122-135, 2014
3642014
Hunt warm, rest cool: bioenergetic strategy underlying diel vertical migration of a benthic shark
DW Sims, VJ Wearmouth, EJ Southall, JM Hill, P Moore, K Rawlinson, ...
Journal of Animal Ecology 75 (1), 176-190, 2006
3452006
Consequences of climate-driven biodiversity changes for ecosystem functioning of North European rocky shores
SJ Hawkins, HE Sugden, N Mieszkowska, PJ Moore, E Poloczanska, ...
Marine Ecology Progress Series 396, 245-259, 2009
3222009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20