Παρακολούθηση
Xianwen Mao
Xianwen Mao
NUS Presidential Young Professor, PhD (MIT), Postdoc (Cornell)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nus.edu.sg - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A review of electrospun carbon fibers as electrode materials for energy storage
X Mao, TA Hatton, GC Rutledge
Current Organic Chemistry 17 (13), 1390-1401, 2013
1412013
Self-assembled nanostructures in ionic liquids facilitate charge storage at electrified interfaces
X Mao, P Brown, C Červinka, G Hazell, H Li, Y Ren, D Chen, R Atkin, ...
Nature materials 18, 1350–1357, 2019
1012019
Recent advances in electrocatalytic reduction of carbon dioxide using metal-free catalysts
X Mao, TA Hatton
Industrial & Engineering Chemistry Research 54 (16), 4033-4042, 2015
942015
Continuous flow synthesis of ketones from carbon dioxide and organolithium or Grignard reagents
J Wu, X Yang, Z He, X Mao, TA Hatton, TF Jamison
Angewandte Chemie 126 (32), 8556-8560, 2014
902014
Electrospun carbon nanofiber webs with controlled density of states for sensor applications
X Mao, F Simeon, GC Rutledge, TA Hatton
Advanced Materials 25 (9), 1309-1314, 2013
862013
Nanocarbon-based electrochemical systems for sensing, electrocatalysis, and energy storage
X Mao, GC Rutledge, TA Hatton
Nano Today 9 (4), 405-432, 2014
852014
Imaging catalytic hotspots on single plasmonic nanostructures via correlated super-resolution and electron microscopy
N Zou, G Chen, X Mao, H Shen, E Choudhary, X Zhou, P Chen
ACS nano 12 (6), 5570-5579, 2018
692018
Electrochemically nanostructured polyvinylferrocene/polypyrrole hybrids with synergy for energy storage
W Tian, X Mao, P Brown, GC Rutledge, TA Hatton
Advanced Functional Materials 25 (30), 4803-4813, 2015
662015
Ultra-wide-range electrochemical sensing using continuous electrospun carbon nanofibers with high densities of states
X Mao, X Yang, GC Rutledge, T Alan Hatton
ACS applied materials & interfaces 6 (5), 3394-3405, 2014
652014
Super-resolution imaging of non-fluorescent reactions via competition
X Mao, C Liu, M Hesari, N Zou, P Chen
Nature chemistry 11, 687-694, 2019
462019
Polyvinylferrocene for noncovalent dispersion and redox-controlled precipitation of carbon nanotubes in nonaqueous media
X Mao, GC Rutledge, TA Hatton
Langmuir 29 (31), 9626-9634, 2013
422013
Charge Carrier Activity on Single-particle Photo (electro) catalysts: Toward Function in Solar Energy Conversion
M Hesari*, X Mao*, P Chen
Journal of the American Chemical Society, 2018
412018
Metallocene/carbon hybrids prepared by a solution process for supercapacitor applications
X Mao, F Simeon, DS Achilleos, GC Rutledge, TA Hatton
Journal of Materials Chemistry A 1 (42), 13120-13127, 2013
382013
Microwave assisted synthesis of cyclic carbonates from olefins with sodium bicarbonates as the C1 source
X Yang, J Wu, X Mao, TF Jamison, TA Hatton
Chemical Communications 50 (24), 3245-3248, 2014
352014
Advances in electrospun carbon fiber-based electrochemical sensing platforms for bioanalytical applications
X Mao, W Tian, TA Hatton, GC Rutledge
Analytical and bioanalytical chemistry 408 (5), 1307-1326, 2016
292016
Electrochemically responsive heterogeneous catalysis for controlling reaction kinetics
X Mao, W Tian, J Wu, GC Rutledge, TA Hatton
Journal of the American Chemical Society 137 (3), 1348-1355, 2015
292015
Superhydrophobic, Surfactant‐doped, Conducting Polymers for Electrochemically Reversible Adsorption of Organic Contaminants
Y Ren, Z Lin, X Mao, W Tian, T Van Voorhis, TA Hatton
Advanced Functional Materials 28 (32), 1801466, 2018
262018
Analogy between enzyme and nanoparticle catalysis: a single-molecule perspective
R Ye*, X Mao*, X Sun, P Chen
ACS Catalysis, 2019
222019
Energetically efficient electrochemically tunable affinity separation using multicomponent polymeric nanostructures for water treatment
X Mao, W Tian, Y Ren, D Chen, SE Curtis, MT Buss, GC Rutledge, ...
Energy & Environmental Science 11 (10), 2954-2963, 2018
222018
Microwave-assisted oxidation of electrospun turbostratic carbon nanofibers for tailoring energy storage capabilities
X Mao, X Yang, J Wu, W Tian, GC Rutledge, TA Hatton
Chemistry of Materials 27 (13), 4574-4585, 2015
192015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20