Παρακολούθηση
Danny Weyns
Danny Weyns
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kuleuven.be - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Software Engineering for Self-Adaptive Systems: A Research Roadmap
Lecture Notes in Computer Science 5525, 1-26, 2009
2169*2009
Environment as a first class abstraction in multiagent systems
D Weyns, A Omicini, J Odell
Autonomous agents and multi-agent systems 14 (1), 5-30, 2007
5942007
Environments for multiagent systems state-of-the-art and research challenges
D Weyns, H Van Dyke Parunak, F Michel, T Holvoet, J Ferber
Lecture Notes in Computer Science, 1-47, 2005
3872005
On patterns for decentralized control in self-adaptive systems
D Weyns, B Schmerl, V Grassi, S Malek, R Mirandola, C Prehofer, ...
Software Engineering for Self-Adaptive Systems II, 76-107, 2013
3752013
A decentralized approach for anticipatory vehicle routing using delegate multiagent systems
R Claes, T Holvoet, D Weyns
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 12 (2), 364-373, 2011
2762011
Variability in software systems—a systematic literature review
M Galster, D Weyns, D Tofan, B Michalik, P Avgeriou
IEEE Transactions on Software Engineering 40 (3), 282-306, 2013
2542013
Modeling dimensions of self-adaptive software systems
J Andersson, R De Lemos, S Malek, D Weyns
Software Engineering for Self-Adaptive Systems, 27-47, 2009
2442009
Forms: Unifying reference model for formal specification of distributed self-adaptive systems
D Weyns, S Malek, J Andersson
ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems (TAAS) 7 (1), 1-61, 2012
2342012
Multi-Agent systems: Simulation and applications
AM Uhrmacher, D Weyns
CRC press, 2009
2162009
A survey of formal methods in self-adaptive systems
D Weyns, MU Iftikhar, DG De La Iglesia, T Ahmad
Proceedings of the Fifth International C* Conference on Computer Science and …, 2012
1982012
Activforms: Active formal models for self-adaptation
MU Iftikhar, D Weyns
Proceedings of the 9th International Symposium on Software Engineering for …, 2014
1702014
MAPE-K formal templates to rigorously design behaviors for self-adaptive systems
DGDL Iglesia, D Weyns
ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems (TAAS) 10 (3), 1-31, 2015
1622015
A formal model for situated multi-agent systems
D Weyns, T Holvoet
Fundamenta Informaticae 63 (2-3), 125-158, 2004
1402004
Engineering trustworthy self-adaptive software with dynamic assurance cases
R Calinescu, D Weyns, S Gerasimou, MU Iftikhar, I Habli, T Kelly
IEEE Transactions on Software Engineering 44 (11), 1039-1069, 2017
1332017
Software engineering of self-adaptive systems: an organised tour and future challenges
D Weyns
Chapter in Handbook of Software Engineering, 2017
1322017
Towards active perception in situated multi-agent systems
D Weyns, E Steegmans, T Holvoet
Applied Artificial Intelligence 18 (9-10), 867-883, 2004
1282004
On interacting control loops in self-adaptive systems
P Vromant, D Weyns, S Malek, J Andersson
Proceedings of the 6th International Symposium on Software Engineering for …, 2011
1262011
Self-adaptation for cyber-physical systems: a systematic literature review
H Muccini, M Sharaf, D Weyns
Proceedings of the 11th international symposium on software engineering for …, 2016
1222016
FORMS: a formal reference model for self-adaptation
D Weyns, S Malek, J Andersson
Proceedings of the 7th international conference on Autonomic computing, 205-214, 2010
1212010
Decentralized control of E'GV transportation systems
D Weyns, K Schelfthout, T Holvoet, T Lefever
Proceedings of the fourth international joint conference on Autonomous …, 2005
1122005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20