Παρακολούθηση
Jey Han Lau
Jey Han Lau
Computing and Information Systems, The University of Melbourne
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unimelb.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Automatic evaluation of topic coherence
D Newman, JH Lau, K Grieser, T Baldwin
Human language technologies: The 2010 annual conference of the North …, 2010
11092010
An empirical evaluation of doc2vec with practical insights into document embedding generation
JH Lau, T Baldwin
arXiv preprint arXiv:1607.05368, 2016
6792016
Machine reading tea leaves: Automatically evaluating topic coherence and topic model quality
JH Lau, D Newman, T Baldwin
Proceedings of the 14th Conference of the European Chapter of the …, 2014
5122014
Automatic labelling of topic models
JH Lau, K Grieser, D Newman, T Baldwin
Proceedings of the 49th annual meeting of the association for computational …, 2011
3042011
On-line trend analysis with topic models:# twitter trends detection topic model online
JH Lau, N Collier, T Baldwin
Proceedings of COLING 2012, 1519-1534, 2012
2632012
Word sense induction for novel sense detection
JH Lau, P Cook, D McCarthy, D Newman, T Baldwin
Proceedings of the 13th Conference of the European Chapter of the …, 2012
1572012
Grammaticality, acceptability, and probability: A probabilistic view of linguistic knowledge
JH Lau, A Clark, S Lappin
Cognitive science 41 (5), 1202-1241, 2017
1502017
Best topic word selection for topic labelling
JH Lau, D Newman, S Karimi, T Baldwin
Coling 2010: Posters, 605-613, 2010
1262010
Automatic detection and language identification of multilingual documents
M Lui, JH Lau, T Baldwin
Transactions of the Association for Computational Linguistics 2, 27-40, 2014
1172014
On collocations and topic models
JH Lau, T Baldwin, D Newman
ACM Transactions on Speech and Language Processing (TSLP) 10 (3), 1-14, 2013
802013
Topically driven neural language model
JH Lau, T Baldwin, T Cohn
arXiv preprint arXiv:1704.08012, 2017
712017
Automatic labelling of topics with neural embeddings
S Bhatia, JH Lau, T Baldwin
arXiv preprint arXiv:1612.05340, 2016
692016
Bayesian text segmentation for index term identification and keyphrase extraction
D Newman, N Koilada, JH Lau, T Baldwin
Proceedings of COLING 2012, 2077-2092, 2012
652012
Deep-speare: A joint neural model of poetic language, meter and rhyme
JH Lau, T Cohn, T Baldwin, J Brooke, A Hammond
arXiv preprint arXiv:1807.03491, 2018
582018
Detecting duplicate posts in programming QA communities via latent semantics and association rules
WE Zhang, QZ Sheng, JH Lau, E Abebe
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web, 1221-1229, 2017
582017
Learning word sense distributions, detecting unattested senses and identifying novel senses using topic models
JH Lau, P Cook, D McCarthy, S Gella, T Baldwin
Proceedings of the 52nd Annual Meeting of the Association for Computational …, 2014
562014
The sensitivity of topic coherence evaluation to topic cardinality
JH Lau, T Baldwin
Proceedings of the 2016 conference of the North American chapter of the …, 2016
522016
Novel word-sense identification
P Cook, JH Lau, D McCarthy, T Baldwin
Proceedings of COLING 2014, the 25th International Conference on …, 2014
502014
Early rumour detection
K Zhou, C Shu, B Li, JH Lau
Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the …, 2019
482019
Unsupervised prediction of acceptability judgements
JH Lau, A Clark, S Lappin
Proceedings of the 53rd Annual Meeting of the Association for Computational …, 2015
482015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20