Παρακολούθηση
Charles Yaacoub
Charles Yaacoub
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα usek.edu.lb
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Texture Synthesis using the Structure Tensor
A Akl, C Yaacoub, M Donias, JP Da Costa, C Germain
IEEE Transactions on Image Processing 24 (11), 4082-4095, 2015
352015
Feedback channel suppression in distributed video coding with adaptive rate allocation and quantization for multiuser applications
C Yaacoub, J Farah, B Pesquet-Popescu
EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking 2008 (1), 1-13, 2008
332008
Impact of Light Field Compression on Focus Stack and Extended Focus Images
M Rizkallah, T Maugey, C Yaacoub, C Guillemot
2016 24th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 2016
292016
A Genetic-Based Feature Selection Approach in the Identification of Left/Right Hand Motor Imagery for a Brain-Computer Interface
C Yaacoub, G Mhanna, S Rihana
Brain Sciences 7 (1), 2017
242017
Automated algorithm for ovarian cysts detection in ultrasonogram
S Rihana, H Moussallem, C Skaf, C Yaacoub
2013 2nd International Conference on Advances in Biomedical Engineering, 219-222, 2013
202013
New adaptive algorithms for gop size control with return channel suppression in wyner-ziv video coding
C Yaacoub, J Farah, B Pesquet-Popescu
International Journal of Digital Multimedia Broadcasting 2009, 2009
202009
Fractional derivatives for edge detection: application to road obstacles
R Abi Zeid Daou, F El Samarani, C Yaacoub, X Moreau
Smart cities performability, cognition, & security, 115-137, 2020
192020
A survey of exemplar-based texture synthesis methods
A Akl, C Yaacoub, M Donias, JP Da Costa, C Germain
Computer Vision and Image Understanding 172, 12-24, 2018
182018
Structure tensor based synthesis of directional textures for virtual material design
A Akl, C Yaacoub, M Donias, JP Da Costa, C Germain
2014 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 4867-4871, 2014
182014
Side information enhancement using an adaptive hash-based genetic algorithm in a Wyner-Ziv context
T Maugey, C Yaacoub, J Farah, M Cagnazzo, B Pesquet-Popescu
2010 IEEE International Workshop on Multimedia Signal Processing, 298-302, 2010
182010
Binary and non-binary turbo codes for the compression of correlated sources transmitted through error-prone channels
J Farah, C Yaacoub, N Rachkidy, F Marx
4th International Symposium on Turbo Codes & Related Topics; 6th …, 2006
172006
Joint source-channel Wyner-Ziv coding in wireless video sensor networks
C Yaacoub, J Farah, B Pesquet-Popescu
2007 IEEE International Symposium on Signal Processing and Information …, 2007
142007
Content adaptive gop size control with feedback channel suppression in distributed video coding
C Yaacoub, J Farah, B Pesquet-Popescu
2009 16th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 1397-1400, 2009
132009
Improving hash-based Wyner-Ziv video coding using genetic algorithms
C Yaacoub, J Farah, B Pesquet-Popescu
Proceedings of the 5th international ICST mobile multimedia communications …, 2009
122009
An enhanced Kuan filter for suboptimal speckle reduction
A Akl, K Tabbara, C Yaacoub
2012 2nd International Conference on Advances in Computational Tools for …, 2012
112012
Edge-based suboptimal Kuan filtering for speckle noise reduction
A Akl, K Tabbara, C Yaacoub
2012 International Conference on Engineering and Technology (ICET), 1-5, 2012
102012
Structure-Based Image Inpainting
A Akl, E Saad, C Yaacoub
2016 Sixth International Conference on Image Processing Theory, Tools and …, 2016
92016
A robust algorithm for text extraction from images
NM Chidiac, P Damien, C Yaacoub
2016 39th International Conference on Telecommunications and Signal …, 2016
92016
Two-stage Color Texture Synthesis using the Structure Tensor Field
A Akl, C Yaacoub, M Donias, JP Da Costa, C Germain
10th International Conference on Computer Graphics Theory and Applications …, 2015
92015
A genetic algorithm for side information enhancement in distributed video coding
C Yaacoub, J Farah, B Pesquet-Popescu
2009 16th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 2933-2936, 2009
92009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20