Παρακολούθηση
Evangelos Milios
Evangelos Milios
Professor of Computer Science, Dalhousie University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.dal.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Globally consistent range scan alignment for environment mapping
F Lu, E Milios
Autonomous robots 4, 333-349, 1997
19951997
Robot pose estimation in unknown environments by matching 2d range scans
F Lu, E Milios
Journal of Intelligent and Robotic systems 18, 249-275, 1997
14201997
A taxonomy for multi-agent robotics
G Dudek, MRM Jenkin, E Milios, D Wilkes
Autonomous Robots 3, 375-397, 1996
6441996
Semantic similarity methods in wordnet and their application to information retrieval on the web
G Varelas, E Voutsakis, P Raftopoulou, EGM Petrakis, EE Milios
Proceedings of the 7th annual ACM international workshop on Web information …, 2005
5002005
Robotic exploration as graph construction
G Dudek, M Jenkin, E Milios, D Wilkes
J. Comput., vol 7 (3), 1978
4111978
Multi-robot collaboration for robust exploration
I Rekleitis, G Dudek, E Milios
Annals of Mathematics and Artificial Intelligence 31, 7-40, 2001
3762001
Clustering event logs using iterative partitioning
AAO Makanju, AN Zincir-Heywood, EE Milios
Proceedings of the 15th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2009
3742009
Matching and retrieval of distorted and occluded shapes using dynamic programming
EGM Petrakis, A Diplaros, E Milios
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 24 (11), 1501 …, 2002
3242002
Information retrieval by semantic similarity
A Hliaoutakis, G Varelas, E Voutsakis, EGM Petrakis, E Milios
International journal on semantic Web and information systems (IJSWIS) 2 (3 …, 2006
2952006
Matching range images of human faces
JC Lee, E Milios
Proceedings Third International Conference on Computer Vision, 722,723,724 …, 1990
2951990
Navigation with IMU/GPS/digital compass with unscented Kalman filter
P Zhang, J Gu, EE Milios, P Huynh
IEEE International Conference Mechatronics and Automation, 2005 3, 1497-1502, 2005
2842005
Aqua: An amphibious autonomous robot
G Dudek, P Giguere, C Prahacs, S Saunderson, J Sattar, ...
Computer 40 (1), 46-53, 2007
2802007
A taxonomy for swarm robots
G Dudek, M Jenkin, E Milios, D Wilkes
Proceedings of 1993 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots …, 1993
2681993
Finding expert users in community question answering
F Riahi, Z Zolaktaf, M Shafiei, E Milios
Proceedings of the 21st international conference on world wide web, 791-798, 2012
2672012
Multi-robot exploration of an unknown environment, efficiently reducing the odometry error
IM Rekleitis, G Dudek, EE Milios
International joint conference on artificial intelligence 15, 1340-1345, 1997
2441997
Multi-robot cooperative localization: a study of trade-offs between efficiency and accuracy
IM Rekleitis, G Dudek, EE Milios
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems 3, 2690-2695, 2002
2262002
Improving the performance of focused web crawlers
S Batsakis, EGM Petrakis, E Milios
Data & Knowledge Engineering 68 (10), 1001-1013, 2009
1992009
A visually guided swimming robot
G Dudek, M Jenkin, C Prahacs, A Hogue, J Sattar, P Giguere, A German, ...
2005 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2005
1712005
A lightweight algorithm for message type extraction in system application logs
A Makanju, AN Zincir-Heywood, EE Milios
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 24 (11), 1921-1936, 2011
1652011
AQUA: an aquatic walking robot
C Georgiades, A German, A Hogue, H Liu, C Prahacs, A Ripsman, R Sim, ...
2004 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2004
1622004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20