Παρακολούθηση
cheng zhang
cheng zhang
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mails.tsinghua.edu.cn
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Hyperv: A high performance hypervisor for virtualization of the programmable data plane
C Zhang, J Bi, Y Zhou, AB Dogar, J Wu
2017 26th International Conference on Computer Communication and Networks …, 2017
812017
HyperVDP: High-performance virtualization of the programmable data plane
C Zhang, J Bi, Y Zhou, J Wu
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 37 (3), 556-569, 2019
502019
Mpvisor: A modular programmable data plane hypervisor
C Zhang, J Bi, Y Zhou, AB Dogar, J Wu
Proceedings of the Symposium on SDN Research, 179-180, 2017
292017
Hypersight: Towards scalable, high-coverage, and dynamic network monitoring queries
Y Zhou, J Bi, T Yang, K Gao, J Cao, D Zhang, Y Wang, C Zhang
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 38 (6), 1147-1160, 2020
242020
In-band network function telemetry
J Liang, J Bi, Y Zhou, C Zhang
Proceedings of the ACM SIGCOMM 2018 Conference on Posters and Demos, 42-44, 2018
222018
KeySight: Troubleshooting programmable switches via scalable high-coverage behavior tracking
Y Zhou, J Bi, T Yang, K Gao, C Zhang, J Cao, Y Wang
2018 IEEE 26th International Conference on Network Protocols (ICNP), 291-301, 2018
172018
Cofilter: A high-performance switch-assisted stateful packet filter
J Cao, J Bi, Y Zhou, C Zhang
Proceedings of the ACM SIGCOMM 2018 Conference on Posters and Demos, 9-11, 2018
152018
NS4: Enabling programmable data plane simulation
J Bai, J Bi, P Kuang, C Fan, Y Zhou, C Zhang
Proceedings of the Symposium on SDN Research, 1-7, 2018
152018
P4DB: On-the-fly debugging of the programmable data plane
C Zhang, J Bi, Y Zhou, J Wu, B Liu, Z Li, AB Dogar, Y Wang
2017 IEEE 25th International Conference on Network Protocols (ICNP), 1-10, 2017
152017
NS4: A P4-driven network simulator
C Fan, J Bi, Y Zhou, C Zhang, H Yu
Proceedings of the SIGCOMM Posters and Demos, 105-107, 2017
142017
Fast data plane testing for software-defined networks with RuleChecker
P Zhang, C Zhang, C Hu
IEEE/ACM transactions on networking 27 (1), 173-186, 2018
122018
B-cache: A behavior-level caching framework for the programmable data plane
C Zhang, J Bi, Y Zhou, K Zhang, Z Ma
2018 IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC), 00084-00090, 2018
122018
Cachep4: A behavior-level caching mechanism for p4
Z Ma, J Bi, C Zhang, Y Zhou, AB Dogar
Proceedings of the SIGCOMM Posters and Demos, 108-110, 2017
122017
Flexmesh: Flexibly chaining network functions on programmable data planes at runtime
Y Zhou, J Bi, C Zhang, M Xu, J Wu
2020 IFIP Networking Conference (Networking), 73-81, 2020
112020
P4DB: On-the-fly debugging for programmable data planes
Y Zhou, J Bi, C Zhang, B Liu, Z Li, Y Wang, M Yu
IEEE/ACM Transactions on Networking 27 (4), 1714-1727, 2019
82019
KeySight: A scalable troubleshooting platform based on network telemetry
Z Xia, J Bi, Y Zhou, C Zhang
Proceedings of the Symposium on SDN Research, 1-2, 2018
62018
Gather: A way to optimize the routing process of in-band control network
Y Yan, J Bi, Y Zhou, C Zhang
Proceedings of the SIGCOMM Posters and Demos, 12-14, 2017
22017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–17