Παρακολούθηση
Vassilis Katsouros
Vassilis Katsouros
Athena Research Center - Institute for Language and Speech Processing
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα athenarc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Handwritten document image segmentation into text lines and words
V Papavassiliou, T Stafylakis, V Katsouros, G Carayannis
Pattern recognition 43 (1), 369-377, 2010
2282010
Enabling the human in the loop: Linked data and knowledge in industrial cyber-physical systems
C Emmanouilidis, P Pistofidis, L Bertoncelj, V Katsouros, A Fournaris, ...
Annual reviews in control 47, 249-265, 2019
782019
Music tempo estimation and beat tracking by applying source separation and metrical relations
A Gkiokas, V Katsouros, G Carayannis, T Stajylakis
2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2012
732012
Municipal solid waste management and energy production: Consideration of external cost through multi-objective optimization and its effect on waste-to-energy solutions
G Mavrotas, N Gakis, S Skoulaxinou, V Katsouros, E Georgopoulou
Renewable and Sustainable Energy Reviews 51, 1205-1222, 2015
712015
ICFHR 2010 handwriting segmentation contest
B Gatos, N Stamatopoulos, G Louloudis
2010 12th International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition …, 2010
622010
Recognition of online handwritten mathematical formulas using probabilistic SVMs and stochastic context free grammars
F Simistira, V Katsouros, G Carayannis
Pattern Recognition Letters 53, 85-92, 2015
492015
A multi-objective programming model for assessment the GHG emissions in MSW management
G Mavrotas, S Skoulaxinou, N Gakis, V Katsouros, E Georgopoulou
Waste Management 33 (9), 1934-1949, 2013
452013
Robust text-line and word segmentation for handwritten documents images
T Stafylakis, V Papavassiliou, V Katsouros, G Carayannis
2008 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2008
412008
Recognition of historical Greek polytonic scripts using LSTM networks
F Simistira, A Ul-Hassan, V Papavassiliou, B Gatos, V Katsouros, ...
2015 13th International Conference on Document Analysis and Recognition …, 2015
342015
GRPOLY-DB: An old Greek polytonic document image database
B Gatos, N Stamatopoulos, G Louloudis, G Sfikas, G Retsinas, ...
2015 13th international conference on document analysis and recognition …, 2015
292015
Image segmentation
PG Ho
BoD–Books on Demand, 2011
282011
Reducing Tempo Octave Errors by Periodicity Vector Coding And SVM Learning.
A Gkiokas, V Katsouros, G Carayannis
ISMIR, 301-306, 2012
262012
The segmental Bayesian Information Criterion and its applications to Speaker diarization
T Stafylakis, V Katsouros, G Carayannis
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 4 (5), 857-866, 2010
212010
Convolutional Neural Networks for Real-Time Beat Tracking: A Dancing Robot Application.
A Gkiokas, V Katsouros
ISMIR, 286-293, 2017
202017
A morphological approach for text-line segmentation in handwritten documents
V Papavassiliou, V Katsouros, G Carayannis
2010 12th International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition …, 2010
202010
A template matching distance for recognition of on-line mathematical symbols
F Simistira, V Katsouros, G Carayannis
Proc. ICFHR, 415-420, 2008
172008
Recognition of spatial relations in mathematical formulas
F Simistira, V Papavassiliou, V Katsouros, G Carayannis
2014 14th International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition …, 2014
162014
Tempo Induction Using Filterbank Analysis and Tonal Features.
A Gkiokas, V Katsouros, G Carayannis
ISMIR, 555-558, 2010
142010
Stably coalescent stochastic froths
JMC Clark, V Katsouros
Advances in Applied Probability 31 (1), 199-219, 1999
121999
Interactive control of explicit musical features in generative LSTM-based systems
M Kaliakatsos-Papakostas, A Gkiokas, V Katsouros
Proceedings of the Audio Mostly 2018 on Sound in Immersion and Emotion, 1-7, 2018
112018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20