Παρακολούθηση
Alyson "Allie" K. Fletcher
Alyson "Allie" K. Fletcher
Associate Professor, UCLA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα g.ucla.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Vector approximate message passing
S Rangan, P Schniter, AK Fletcher
Information Theory (ISIT), 2017 IEEE International Symposium on, 1588-1592, 2017
5722017
Compressive sampling and lossy compression
VK Goyal, AK Fletcher, S Rangan
IEEE Signal Processing Magazine 25 (2), 48-56, 2008
3262008
On the convergence of approximate message passing with arbitrary matrices
S Rangan, P Schniter, AK Fletcher, S Sarkar
IEEE Transactions on Information Theory 65 (9), 5339-5351, 2019
2932019
Necessary and sufficient conditions for sparsity pattern recovery
AK Fletcher, S Rangan, VK Goyal
IEEE Transactions on Information Theory 55 (12), 5758-5772, 2009
2742009
Asymptotic analysis of map estimation via the replica method and compressed sensing
S Rangan, V Goyal, AK Fletcher
Advances in Neural Information Processing Systems 22, 2009
2542009
Vector approximate message passing for the generalized linear model
P Schniter, S Rangan, AK Fletcher
2016 50th Asilomar conference on signals, systems and computers, 1525-1529, 2016
1502016
Distributed source coding: theory, algorithms and applications
PL Dragotti, M Gastpar
Academic Press, 2009
1452009
Robust predictive quantization: Analysis and design via convex optimization
AK Fletcher, S Rangan, VK Goyal, K Ramchandran
Selected Topics in Signal Processing, IEEE Journal of 1 (4), 618-632, 2007
1272007
Iterative reconstruction of rank-one matrices in noise
AK Fletcher, S Rangan
Information and Inference: A Journal of the IMA, 2018
124*2018
Fixed points of generalized approximate message passing with arbitrary matrices
S Rangan, P Schniter, E Riegler, AK Fletcher, V Cevher
IEEE Transactions on Information Theory 62 (12), 7464-7474, 2016
1132016
Estimation from lossy sensor data: Jump linear modeling and Kalman filtering
AK Fletcher, S Rangan, VK Goyal
Proceedings of the 3rd international symposium on Information processing in …, 2004
1022004
Approximate Message Passing With Consistent Parameter Estimation and Applications to Sparse Learning
U Kamilov, S Rangan, AK Fletcher, M Unser
IEEE Transactions on Information Theory 60 (5), 2969-2985, 2014
992014
On-off random access channels: A compressed sensing framework
AK Fletcher, S Rangan, VK Goyal
arXiv preprint arXiv:0903.1022, 2009
872009
Expectation consistent approximate inference: Generalizations and convergence
A Fletcher, M Sahraee-Ardakan, S Rangan, P Schniter
2016 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT), 190-194, 2016
792016
Inference in deep networks in high dimensions
AK Fletcher, S Rangan, P Schniter
2018 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT), 1884-1888, 2018
752018
On the rate-distortion performance of compressed sensing
AK Fletcher, S Rangan, VK Goyal
2007 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2007
752007
Inference for generalized linear models via alternating directions and Bethe free energy minimization
S Rangan, AK Fletcher, P Schniter, US Kamilov
IEEE Transactions on Information Theory 63 (1), 676-697, 2016
742016
Denoising by sparse approximation: Error bounds based on rate-distortion theory
AK Fletcher, S Rangan, VK Goyal, K Ramchandran
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2006, 1-19, 2006
722006
Plug-in estimation in high-dimensional linear inverse problems: A rigorous analysis
AK Fletcher, P Pandit, S Rangan, S Sarkar, P Schniter
Advances in Neural Information Processing Systems 31, 2018
712018
Wavelet denoising by recursive cycle spinning
AK Fletcher, K Ramchandran, VK Goyal
Proceedings. International Conference on Image Processing 2, II-II, 2002
692002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20