Παρακολούθηση
Costantino Grana
Costantino Grana
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unimore.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Detecting moving objects, ghosts, and shadows in video streams
R Cucchiara, C Grana, M Piccardi, A Prati
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 25 (10), 1337 …, 2003
22522003
Improving shadow suppression in moving object detection with HSV color information
R Cucchiara, C Grana, M Piccardi, A Prati, S Sirotti
ITSC 2001. 2001 IEEE Intelligent Transportation Systems. Proceedings (Cat …, 2001
7892001
Probabilistic posture classification for human-behavior analysis
R Cucchiara, C Grana, A Prati, R Vezzani
IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Part A: Systems and …, 2005
2552005
Hierarchical boundary-aware neural encoder for video captioning
L Baraldi, C Grana, R Cucchiara
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 1657-1666, 2017
2342017
Detecting objects, shadows and ghosts in video streams by exploiting color and motion information
R Cucchiara, C Grana, M Piccardi, A Prati
Image Analysis and Processing, 2001. Proceedings. 11th International …, 2001
2332001
Optimized Block-based Connected Components Labeling with Decision Trees
C Grana, D Borghesani, R Cucchiara
IEEE Transactions on Image Processing 19 (6), 1596-1609, 2010
2212010
Dynamic optical coherence tomography in dermatology
M Ulrich, L Themstrup, N de Carvalho, M Manfredi, C Grana, S Ciardo, ...
Dermatology 232 (3), 298-311, 2016
2142016
Shadow detection algorithms for traffic flow analysis: a comparative study
A Prati, I Mikic, C Grana, MM Trivedi
ITSC 2001. 2001 IEEE Intelligent Transportation Systems. Proceedings (Cat …, 2001
1712001
Microscopic in vivo description of cellular architecture of dermoscopic pigment network in nevi and melanomas
G Pellacani, AM Cesinaro, C Longo, C Grana, S Seidenari
Archives of dermatology 141 (2), 147-154, 2005
1542005
Statistic and knowledge-based moving object detection in traffic scenes
R Cucchiara, C Grana, M Piccardi, A Prati
ITSC2000. 2000 IEEE Intelligent Transportation Systems. Proceedings (Cat. No …, 2000
1532000
The Sakbot system for moving object detection and tracking
R Cucchiara, C Grana, G Neri, M Piccardi, A Prati
Video-Based Surveillance Systems—Computer Vision and Distributed Processing …, 2001
1432001
A new algorithm for border description of polarized light surface microscopic images of pigmented skin lesions
C Grana, G Pellacani, R Cucchiara, S Seidenari
IEEE Transactions on Medical Imaging 22 (8), 959-964, 2003
1282003
A deep siamese network for scene detection in broadcast videos
L Baraldi, C Grana, R Cucchiara
Proceedings of the 23rd ACM international conference on Multimedia, 1199-1202, 2015
1232015
Probabilistic people tracking for occlusion handling
R Cucchiara, C Grana, G Tardini, R Vezzani
Proceedings of the 17th International Conference on Pattern Recognition …, 2004
1162004
Comparison of color clustering algorithms for segmentation of dermatological images
R Melli, C Grana, R Cucchiara
Medical Imaging 2006: Image Processing 6144, 1211-1219, 2006
872006
Computer vision system for in-house video surveillance
R Cucchiara, C Grana, A Prati, R Vezzani
IEE Proceedings-Vision, Image and Signal Processing 152 (2), 242-249, 2005
862005
Linear transition detection as a unified shot detection approach
C Grana, R Cucchiara
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 17 (4), 483-489, 2007
852007
Shot and scene detection via hierarchical clustering for re-using broadcast video
L Baraldi, C Grana, R Cucchiara
Computer Analysis of Images and Patterns: 16th International Conference …, 2015
822015
Augmenting data with GANs to segment melanoma skin lesions
F Pollastri, F Bolelli, R Paredes, C Grana
Multimedia Tools and Applications 79 (21), 15575-15592, 2020
812020
A Hough transform-based method for radial lens distortion correction
R Cucchiara, C Grana, A Prati, R Vezzani
12th International Conference on Image Analysis and Processing, 2003 …, 2003
802003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20