Παρακολούθηση
Michael A Karakassides
Michael A Karakassides
University of Ioannina, Department of Materials Science and Engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uoi.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Surface functionalized carbogenic quantum dots
AB Bourlinos, A Stassinopoulos, D Anglos, R Zboril, M Karakassides, ...
small 4 (4), 455-458, 2008
10282008
Infrared reflectance spectra of lithium borate glasses
EI Kamitsos, AP Patsis, MA Karakassides, GD Chryssikos
Journal of Non-Crystalline Solids 126 (1-2), 52-67, 1990
8181990
Vibrational spectra of magnesium-sodium-borate glasses. 2. Raman and mid-infrared investigation of the network structure
EI Kamitsos, MA Karakassides, GD Chryssikos
Journal of Physical Chemistry 91 (5), 1073-1079, 1987
7631987
Nanoscale zero-valent iron supported on mesoporous silica: characterization and reactivity for Cr (VI) removal from aqueous solution
E Petala, K Dimos, A Douvalis, T Bakas, J Tucek, R Zbořil, ...
Journal of hazardous materials 261, 295-306, 2013
3332013
Green and simple route toward boron doped carbon dots with significantly enhanced non-linear optical properties
AB Bourlinos, G Trivizas, MA Karakassides, M Baikousi, A Kouloumpis, ...
Carbon 83, 173-179, 2015
3302015
A vibrational study of lithium borate glasses with high Li2O content
EI Kamitsos, MA Karakassides, GD Chryssikos
Physics and chemistry of glasses 28 (5), 203-209, 1987
3111987
Preparation and structural study of binary phosphate glasses with high calcium and/or magnesium content
MA Karakassides, A Saranti, I Koutselas
Journal of Non-Crystalline Solids 347 (1-3), 69-79, 2004
2732004
Bioactive glasses in the system CaO–B2O3–P2O5: preparation, structural study and in vitro evaluation
A Saranti, I Koutselas, MA Karakassides
Journal of Non-Crystalline Solids 352 (5), 390-398, 2006
2422006
Structural analysis and devitrification of glasses based on the CaO–MgO–SiO2 system with B2O3, Na2O, CaF2 and P2O5 additives
S Agathopoulos, DU Tulyaganov, JMG Ventura, S Kannan, A Saranti, ...
Journal of non-crystalline solids 352 (4), 322-328, 2006
2232006
Structural studies of binary and pseudo binary sodium borate glasses of high sodium content
EI Kamitsos, M Karakassides
Physics and Chemistry of Glasses 30 (1), 19-26, 1989
2031989
Raman and Infrared Structural Investigation of xRb2O·(1 − x)GeO2 Glasses
EI Kamitsos, YD Yiannopoulos, MA Karakassides, GD Chryssikos, H Jain
The Journal of Physical Chemistry 100 (28), 11755-11765, 1996
1911996
Structure of borate glasses: Pt. 1; Raman study of caesium, rubidium, and potassium borate glasses
EI Kamitsos, MA Karakassides, GD Chryssikos
Physics and Chemistry of Glasses;(UK) 30 (6), 1989
1901989
Formation of hydroxyapatite onto glasses of the CaO–MgO–SiO2 system with B2O3, Na2O, CaF2 and P2O5 additives
S Agathopoulos, DU Tulyaganov, JMG Ventura, S Kannan, ...
Biomaterials 27 (9), 1832-1840, 2006
1882006
Synthesis and Characterization of γ-Fe2O3/Carbon Hybrids and Their Application in Removal of Hexavalent Chromium Ions from Aqueous Solutions
M Baikousi, AB Bourlinos, A Douvalis, T Bakas, DF Anagnostopoulos, ...
Langmuir 28 (8), 3918-3930, 2012
1692012
An infrared reflectance study of Si–O vibrations in thermally treated alkali-saturated montmorillonites
MA Karakassides, D Gournis, D Petridis
Clay Minerals 34 (3), 429-438, 1999
1621999
Synthesis of glass–ceramics in the CaO–MgO–SiO2 system with B2O3, P2O5, Na2O and CaF2 additives
DU Tulyaganov, S Agathopoulos, JM Ventura, MA Karakassides, ...
Journal of the European Ceramic Society 26 (8), 1463-1471, 2006
1562006
Catalytic synthesis of carbon nanotubes on clay minerals
D Gournis, MA Karakassides, T Bakas, N Boukos, D Petridis
Carbon 40 (14), 2641-2646, 2002
1502002
Synthesis and characterization of hollow clay microspheres through a resin template approach
AB Bourlinos, MA Karakassides, D Petridis
Chemical Communications, 1518-1519, 2001
1402001
Structure of borate glasses. 2. Alkali induced network modifications in terms of structure and properties
GD Chryssikos, EI Kamitsos, MA Karakassides
Physics and chemistry of glasses 31 (3), 109-116, 1990
1361990
Cation-network interactions in binary alkali metal borate glasses. A far-infrared study
EI Kamitsos, MA Karakassides, GD Chryssikos
Journal of Physical Chemistry 91 (22), 5807-5813, 1987
1261987
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20