Παρακολούθηση
David M. Weigl
David M. Weigl
Department of Music Acoustics - Wiener Klangstil, University of Music and Performing Arts Vienna
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mdw.ac.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
User studies in the Music Information Retrieval Literature
DM Weigl, C Guastavino
12th International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR …, 2011
572011
A framework for distributed semantic annotation of musical score: ”Take it to the bridge!”
DM Weigl, KR Page
18th International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR …, 2017
352017
Realising a layered digital library: exploration and analysis of the live music archive through linked data
KR Page, S Bechhofer, G Fazekas, DM Weigl, T Wilmering
2017 ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries (JCDL), 1-10, 2017
272017
Composing and realising a game-like performance for disklavier and electronics
M Kallionpää, C Greenhalgh, A Hazzard, D Weigl, KR Page, S Benford
New Interfaces for Musical Expression, 2017
262017
On providing semantic alignment and unified access to music library metadata
DM Weigl, D Lewis, T Crawford, I Knopke, KR Page
International Journal on Digital Libraries 20 (1), 25-47, 2019
222019
Interweaving and enriching digital music collections for scholarship, performance, and enjoyment
D M. Weigl, W Goebl, T Crawford, A Gkiokas, N F. Gutierrez, A Porter, ...
6th International Conference on Digital Libraries for Musicology, 84-88, 2019
182019
Designing the audience journey through repeated experiences
S Benford, C Greenhalgh, A Hazzard, A Chamberlain, M Kallionpää, ...
Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2018
172018
In collaboration with in concert: reflecting a digital library as linked data for performance ephemera
T Nurmikko-Fuller, A Dix, DM Weigl, KR Page
Proceedings of the 3rd International workshop on Digital Libraries for …, 2016
172016
Publishing musicology using multimedia digital libraries: creating interactive articles through a framework for linked data and MEI
D Lewis, DM Weigl, J Bullivant, KR Page
Proceedings of the 5th International Conference on Digital Libraries for …, 2018
142018
Linked Data publication of live music archives and analyses
S Bechhofer, K Page, DM Weigl, G Fazekas, T Wilmering
International Semantic Web Conference, 29-37, 2017
132017
A Toolkit for Live Annotation of Opera Performance: Experiences Capturing Wagner's Ring Cycle
KR Page, T Nurmikko-Fuller, C Rindfleisch, DM Weigl, R Lewis, L Dreyfus, ...
16th International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR …, 2015
132015
Music and science: Parallels in production
D De Roure, G Klyne, KR Page, JPN Pybus, DM Weigl
Proceedings of the 2nd International Workshop on Digital Libraries for …, 2015
11*2015
Musicological observations during rehearsal and performance: A Linked Data digital library for annotations
D Lewis, D Weigl, K Page
6th International Conference on Digital Libraries for Musicology, 1-8, 2019
92019
Information-seeking in large-scale digital libraries: strategies for scholarly workset creation
DM Weigl, KR Page, P Organisciak, JS Downie
2017 ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries (JCDL), 1-4, 2017
92017
Music SOFA: An architecture for semantically informed recomposition of Digital Music Objects
D De Roure, G Klyne, J Pybus, DM Weigl, K Page
Proceedings of the 1st International Workshop on Semantic Applications for …, 2018
82018
Read/write digital libraries for musicology
DM Weigl, W Goebl, A Hofmann, T Crawford, F Zubani, CS Liem, A Porter
DLfM 2020: 7th International Conference on Digital Libraries for Musicology …, 2020
72020
MELD: a linked data framework for multimedia access to music digital libraries
KR Page, D Lewis, DM Weigl
2019 ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries (JCDL), 434-435, 2019
72019
Building prototypes aggregating musicological datasets on the Semantic Web
T Nurmikko-Fuller, D Bangert, A Dix, D Weigl, K Page
Bibliothek Forschung und Praxis 42 (2), 206-221, 2018
72018
Expert-guided semantic linking of music-library metadata for study and reuse
DM Weigl, D Lewis, T Crawford, KR Page
Proceedings of the 2nd International Workshop on Digital Libraries for …, 2015
72015
Plans and performances: Parallels in the production of science and music
D De Roure, G Klyne, KR Page, J Pybus, DM Weigl, M Wilcoxson, ...
2016 IEEE 12th International Conference on e-Science (e-Science), 185-192, 2016
62016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20