Παρακολούθηση
Jaume Martí-Farré
Jaume Martí-Farré
Profesor de Matemáticas (UPC)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upc.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On secret sharing schemes, matroids and polymatroids
J Martí-Farré, C Padró
Theory of Cryptography Conference, 273-290, 2007
1062007
Ideal multipartite secret sharing schemes
O Farras, J Martí-Farré, C Padró
Advances in Cryptology-EUROCRYPT 2007: 26th Annual International Conference …, 2007
802007
Ideal multipartite secret sharing schemes
O Farràs, J Martí-Farré, C Padró
Journal of cryptology 25 (3), 434-463, 2012
762012
On codes, matroids, and secure multiparty computation from linear secret-sharing schemes
R Cramer, V Daza, I Gracia, JJ Urroz, G Leander, J Martí-Farré, C Padró
IEEE Transactions on Information Theory 54 (6), 2644-2657, 2008
662008
Secret sharing schemes with three or four minimal qualified subsets
J Martí-Farré, C Padró
Designs, Codes and Cryptography 34, 17-34, 2005
582005
Secret sharing schemes on access structures with intersection number equal to one
J Martí-Farré, C Padró
Discrete Applied Mathematics 154 (3), 552-563, 2006
44*2006
On codes, matroids and secure multi-party computation from linear secret sharing schemes
R Cramer, V Daza, I Gracia, JJ Urroz, G Leander, J Martí-Farré, C Padró
Advances in Cryptology–CRYPTO 2005: 25th Annual International Cryptology …, 2005
332005
Secret sharing schemes on sparse homogeneous access structures with rank three
J Martí-Farré, C Padró
Cryptology ePrint Archive, 2003
292003
Ideal secret sharing schemes whose minimal qualified subsets have at most three participants
J Martí-Farré, C Padró
Designs, Codes and Cryptography 52, 1-14, 2009
232009
Optimal complexity of secret sharing schemes with four minimal qualified subsets
J Martí-Farré, C Padró, L Vázquez
Designs, Codes and Cryptography 61, 167-186, 2011
192011
A note on secret sharing schemes with three homogeneous access structure
J Martí-Farré
Information processing letters 102 (4), 133-137, 2007
102007
Completion and decomposition of a clutter into representable matroids
J Martí-Farré, A de Mier
Linear Algebra and its Applications 472, 31-47, 2015
72015
From clutters to matroids
J Martí-Farré
The Electronic Journal of Combinatorics 21 (1), P1. 11, 2014
72014
Uniform clutters and dominating sets of graphs
J Martí-Farré, M Mora, JL Ruiz
Discrete Applied Mathematics 263, 220-233, 2019
62019
Una experiencia docente orientada a incrementar el trabajo personal del estudiante
B Otero, J Martí-Farré, E Garriga Valle, A Alonso Maleta, L Prat Viñas
Asociación de Enseñantes Universitarios de la Informática (AENUI), 2007
62007
Completion and decomposition of hypergraphs into dominating sets of graphs
J Martí-Farré, M Mora, JL Ruiz
Electronic Notes in Discrete Mathematics 49, 213-220, 2015
52015
Transformation and decomposition of clutters into matroids
J Martí-Farré, A de Mier
Advances in Mathematics 312, 286-314, 2017
42017
Layer structure of De Bruijn and Kautz digraphs. An application to deflection routing
J Fàbrega, J Martí-Farré, X Muñoz
Electronic Notes in Discrete Mathematics 54, 157-162, 2016
42016
Symbolic powers and local cohomology
J Martí-Farré
Mathematika 42 (1), 182-187, 1995
41995
General symbolic powers: A homological point of view
J Martí-Farré
Communications in Algebra 23 (4), 1567-1577, 1995
31995
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20