Παρακολούθηση
Christos C. Kannas
Christos C. Kannas
Machine Learning/Cheminformatics Expert, AstraZeneca AB, ORCID: 0000-0001-7312-8193
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα astrazeneca.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
canSAR: update to the cancer translational research and drug discovery knowledgebase
C Mitsopoulos, P Di Micco, EV Fernandez, D Dolciami, E Holt, IL Mica, ...
Nucleic acids research 49 (D1), D1074-D1082, 2021
842021
PDBe-KB: a community-driven resource for structural and functional annotations
M Varadi, J Berrisford, M Deshpande, SS Nair, A Gutmanas, D Armstrong, ...
Nucleic Acids Research 48 (D1), D344-D353, 2020
752020
canSAR: update to the cancer translational research and drug discovery knowledgebase
EA Coker, C Mitsopoulos, JE Tym, A Komianou, C Kannas, P Di Micco, ...
Nucleic acids research 47 (D1), D917-D922, 2019
582019
Multi-objective optimization methods in de novo drug design
C A Nicolaou, C Kannas, E Loizidou
Mini reviews in medicinal chemistry 12 (10), 979-987, 2012
482012
AI-assisted synthesis prediction
S Johansson, A Thakkar, T Kogej, E Bjerrum, S Genheden, T Bastys, ...
Drug Discovery Today: Technologies 32, 65-72, 2019
472019
Building a tool to help teachers analyse learners’ interactions in a networked learning environment
O Petropoulou, I Altanis, S Retalis, CA Nicolaou, C Kannas, M Vasiliadou, ...
Educational Media International 47 (3), 231-246, 2010
172010
Molecular library design using multi-objective optimization methods
CA Nicolaou, CC Kannas
Chemical library design, 53-69, 2011
142011
A workflow system for virtual screening in cancer chemoprevention
CC Kannas, KG Achilleos, Z Antoniou, CA Nicolaou, CS Pattichis, ...
2012 IEEE 12th International Conference on Bioinformatics & Bioengineering …, 2012
122012
canSAR chemistry registration and standardization pipeline
D Dolciami, E Villasclaras-Fernandez, C Kannas, M Meniconi, ...
Journal of Cheminformatics 14 (1), 28, 2022
112022
Open source workflow systems in life sciences informatics
KG Achilleos, CC Kannas, CA Nicolaou, CS Pattichis, VJ Promponas
2012 IEEE 12th International Conference on Bioinformatics & Bioengineering …, 2012
102012
A parallel implementation of a multi-objective evolutionary algorithm
CC Kannas, CA Nicolaou, CS Pattichis
2009 9th International Conference on Information Technology and Applications …, 2009
72009
Optimal graph design using a knowledge-driven multi-objective evolutionary graph algorithm
CA Nicolaou, C Kannas, CS Pattichis
2009 9th International Conference on Information Technology and Applications …, 2009
62009
Rxnutils–a cheminformatics python library for manipulating chemical reaction data
C Kannas, S Genheden
42022
PySMILESUtils–Enabling deep learning with the SMILES chemical language
E Bjerrum, T Rastemo, R Irwin, C Kannas, S Genheden
42021
Lisis: an online scientific workflow system for virtual screening
C C Kannas, I Kalvari, G Lambrinidis, C M Neophytou, C G Savva, ...
Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening 18 (3), 281-295, 2015
42015
Molecular clustering via knowledge mining from biomedical scientific corpora
P Hasapis, D Ntalaperas, CC Kannas, A Aristodimou, D Alexandrou, ...
13th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering, 1-5, 2013
32013
Self-adaptive multi-objective evolutionary algorithm for molecular design
CC Kannas, CS Pattichis
2017 IEEE 30th International Symposium on Computer-Based Medical Systems …, 2017
22017
A parallel implementation of a multi-objective evolutionary algorithm
C Kannas
University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2010
12010
Expanding the chemical space using a chemical reaction knowledge graph
E Rydholm, T Bastys, E Svensson, C Kannas, O Engkvist, T Kogej
Digital Discovery, 2024
2024
Scientific workflow systems and multi-objective evolutionary algorithms for life sciences informatics
CC Kannas
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών/University of …, 2017
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20