Παρακολούθηση
Panayiotis Tsokanas
Panayiotis Tsokanas
Postdoctoral Researcher, Department of Mechanical Engineering & Aeronautics, University of Patras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upnet.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Toughening and healing of continuous fibre reinforced composites by supramolecular polymers
V Kostopoulos, A Kotrotsos, S Tsantzalis, P Tsokanas, T Loutas, ...
Composites Science and Technology 128, 84-93, 2016
362016
Hygrothermal effect on the strain energy release rates and mode mixity of asymmetric delaminations in generally layered beams
P Tsokanas, T Loutas
Engineering Fracture Mechanics 214, 390-409, 2019
302019
On the fracture toughness of metal-composite adhesive joints with bending-extension coupling and residual thermal stresses effect
P Tsokanas, T Loutas, G Kotsinis, V Kostopoulos, WM van den Brink, ...
Composites Part B: Engineering 185, 107694, 2020
282020
Mode II fracture toughening and healing of composites using supramolecular polymer interlayers
V Kostopoulos, A Kotrotsos, A Baltopoulos, S Tsantzalis, P Tsokanas, ...
Express Polymer Letters 10 (11), 914-926, 2016
282016
Toughening and healing of continuous fibre reinforced composites with bis-maleimide based pre-pregs
V Kostopoulos, A Kotrotsos, S Tsantzalis, P Tsokanas, AC Christopoulos, ...
Smart Materials and Structures 25 (8), 084011, 2016
252016
Mode I fracture toughness of asymmetric metal-composite adhesive joints
T Loutas, P Tsokanas, V Kostopoulos, P Nijhuis, WM van den Brink
Materials Today: Proceedings 34 (1), 250-259, 2021
142021
An experimental study of the interfacial fracture behavior of titanium/CFRP adhesive joints under mode I and mode II fatigue
L Adamos, P Tsokanas, T Loutas
International Journal of Fatigue 136, 105586, 2020
142020
Healing of carbon fiber reinforced plastics by Diels–Alder based polymers: Effects of healing agent concentration and curing cycle
A Kotrotsos, P Tsokanas, S Tsantzalis, V Kostopoulos
Journal of Applied Polymer Science 136 (19), 47478, 2019
142019
Toughening and healing of composites by CNTs reinforced copolymer nylon micro-particles
V Kostopoulos, A Kotrotsos, P Tsokanas, S Tsantzalis
Materials Research Express 5 (2), 025305, 2018
132018
On the design and analysis of interlaminar fracture toughness tests on dissimilar metal-composite adhesive joints with residual thermal stresses
P Tsokanas, T Loutas, V Kostopoulos, Y Essa, FM de la Escalera
ECCM 18, 18th European Conference on Composite Materials, Athens, Greece …, 2018
122018
Experimental investigation on self-healing efficiency of doped fiber reinforced plastics with thermoplastic micro-particles
A Kotrotsos, A Baltopoulos, S Tsantzalis, X Tsilimigkra, P Tsokanas, ...
ICSAAM 2015, 6th International Conference on Structural Analysis of Advanced …, 2015
92015
Interfacial fracture toughness assessment of a new titanium–CFRP adhesive joint: An experimental comparative study
P Tsokanas, T Loutas, P Nijhuis
Metals 10 (5), 699, 2020
72020
Strain energy release rate and mode partitioning of moment-loaded elastically coupled laminated beams with hygrothermal stresses
P Tsokanas, T Loutas, G Kotsinis, WM van den Brink, P Nijhuis
Composite Structures 259, 113237, 2021
52021
Mode II fracture toughness of asymmetric metal-composite adhesive joints
P Tsokanas, T Loutas, D Pegkos, G Sotiriadis, V Kostopoulos
MATEC Web of Conferences 304, 01004, 2019
52019
Moment loading testing and data reduction for characterizing the fracture toughness of hybrid joints
WM van den Brink, P Tsokanas, P Nijhuis, T Loutas
7th ECCOMAS Thematic Conference on the Mechanical Response of Composites …, 2019
32019
Closed-form solution for interfacially cracked layered beams with bending-extension coupling and hygrothermal stresses
P Tsokanas, T Loutas
European Journal of Mechanics-A/Solids, 104658, 2022
2022
Interfacial fracture analysis of layered beams with elastic couplings and hygrothermal stresses using an elastic-interface model
P Tsokanas, T Loutas, PS Valvo, P Fisicaro
NewFrac Workshop 2 – IMT School Lucca, Lucca, Italy, May 2022, 2022
2022
Fracture analysis of layered beams with elastic couplings and hygrothermal stresses. Application to metal-to-composite adhesive joints
P Tsokanas
Department of Mechanical Engineering and Aeronautics, University of Patras, 2021
2021
On the fracture behavior of generally layered fracture beams with residual thermal stresses and multiple cracks
P Tsokanas, T Loutas, G Kotsinis
7th ECCOMAS Thematic Conference on the Mechanical Response of Composites …, 2019
2019
Fatigue fracture behavior of dissimilar metal-composite adhesive joints for aerospace applications: An experimental study
T Loutas, L Adamos, P Tsokanas, FM de la Escalera, Y Essa
7th ECCOMAS Thematic Conference on the Mechanical Response of Composites …, 2019
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20