Παρακολούθηση
Adam Rapp
Adam Rapp
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ohio.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
To empower or not to empower your sales force? An empirical examination of the influence of leadership empowerment behavior on customer satisfaction and performance.
M Ahearne, J Mathieu, A Rapp
Journal of Applied psychology 90 (5), 945, 2005
17582005
Social media technology usage and customer relationship performance: A capabilities-based examination of social CRM
KJ Trainor, JM Andzulis, A Rapp, R Agnihotri
Journal of business research 67 (6), 1201-1208, 2014
11662014
Understanding social media effects across seller, retailer, and consumer interactions
A Rapp, LS Beitelspacher, D Grewal, DE Hughes
Journal of the Academy of marketing Science 41, 547-566, 2013
8822013
A review of social media and implications for the sales process
JM Andzulis, NG Panagopoulos, A Rapp
Journal of personal selling & sales management 32 (3), 305-316, 2012
7252012
Perceived customer showrooming behavior and the effect on retail salesperson self-efficacy and performance
A Rapp, TL Baker, DG Bachrach, J Ogilvie, LS Beitelspacher
Journal of Retailing 91 (2), 358-369, 2015
5182015
Feeling good by doing good: Employee CSR-induced attributions, job satisfaction, and the role of charismatic leadership
PA Vlachos, NG Panagopoulos, AA Rapp
Journal of business ethics 118, 577-588, 2013
5022013
Performance implications of customer-linking capabilities: Examining the complementary role of customer orientation and CRM technology
A Rapp, KJ Trainor, R Agnihotri
Journal of Business research 63 (11), 1229-1236, 2010
3782010
Integrating information technology and marketing: An examination of the drivers and outcomes of e-Marketing capability
KJ Trainor, A Rapp, LS Beitelspacher, N Schillewaert
Industrial marketing management 40 (1), 162-174, 2011
3532011
High touch through high tech: The impact of salesperson technology usage on sales performance via mediating mechanisms
M Ahearne, E Jones, A Rapp, J Mathieu
Management Science 54 (4), 671-685, 2008
2862008
The impact of knowledge and empowerment on working smart and working hard: The moderating role of experience
A Rapp, M Ahearne, J Mathieu, N Schillewaert
international Journal of Research in Marketing 23 (3), 279-293, 2006
2842006
The sales force technology–performance chain: The role of adaptive selling and effort
A Rapp, R Agnihotri, LP Forbes
Journal of Personal Selling & Sales Management 28 (4), 335-350, 2008
2492008
Moving beyond the direct effect of SFA adoption on salesperson performance: Training and support as key moderating factors
M Ahearne, R Jelinek, A Rapp
Industrial Marketing Management 34 (4), 379-388, 2005
2462005
Managing sales force product perceptions and control systemsinthe success of new product introductions
M Ahearne, A Rapp, DE Hughes, R Jindal
Journal of Marketing Research 47 (4), 764-776, 2010
2452010
Employee judgments of and behaviors toward corporate social responsibility: A multi‐study investigation of direct, cascading, and moderating effects
PA Vlachos, NG Panagopoulos, AA Rapp
Journal of Organizational Behavior 35 (7), 990-1017, 2014
2312014
Gaining and leveraging customer-based competitive intelligence: the pivotal role of social capital and salesperson adaptive selling skills
DE Hughes, J Le Bon, A Rapp
Journal of the Academy of marketing Science 41, 91-110, 2013
2282013
The role of brand communications on front line service employee beliefs, behaviors, and performance
TL Baker, A Rapp, T Meyer, R Mullins
Journal of the academy of marketing science 42, 642-657, 2014
2052014
The influence of time management skill on the curvilinear relationship between organizational citizenship behavior and task performance.
AA Rapp, DG Bachrach, TL Rapp
Journal of Applied Psychology 98 (4), 668, 2013
1982013
The role of technology at the interface between salespeople and consumers
M Ahearne, A Rapp
Journal of Personal Selling & Sales Management 30 (2), 111-120, 2010
1862010
Understanding the role of information communication in the buyer‐seller exchange process: antecedents and outcomes
R Agnihotri, A Rapp, K Trainor
Journal of Business & Industrial Marketing 24 (7), 474-486, 2009
1762009
A more comprehensive understanding and measure of customer helping behavior
JW Johnson, A Rapp
Journal of Business Research 63 (8), 787-792, 2010
1572010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20