Παρακολούθηση
Jose A. Viscarra
Jose A. Viscarra
University of California Berkeley
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucmerced.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Transcriptional regulation of hepatic lipogenesis
Y Wang, J Viscarra, SJ Kim, HS Sul
Nature reviews Molecular cell biology 16 (11), 678-689, 2015
6042015
AMPK phosphorylates desnutrin/ATGL and hormone-sensitive lipase to regulate lipolysis and fatty acid oxidation within adipose tissue
SJ Kim, T Tang, M Abbott, JA Viscarra, Y Wang, HS Sul
Molecular and cellular biology, 2016
2702016
Cellular mechanisms regulating fuel metabolism in mammals: Role of adipose tissue and lipids during prolonged food deprivation
JA Viscarra, RM Ortiz
Metabolism-Clinical and Experimental 62 (7), 889-897, 2013
882013
Aifm2, a NADH oxidase, supports robust glycolysis and is required for cold-and diet-induced thermogenesis
HP Nguyen, D Yi, F Lin, JA Viscarra, C Tabuchi, K Ngo, G Shin, AY Lee, ...
Molecular cell 77 (3), 600-617. e4, 2020
862020
Angiotensin receptor-mediated oxidative stress is associated with impaired cardiac redox signaling and mitochondrial function in insulin-resistant rats
JP Vázquez-Medina, I Popovich, MA Thorwald, JA Viscarra, R Rodriguez, ...
American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 305 (4 …, 2013
732013
5'AMP-activated protein kinase activity is increased in adipose tissue of northern elephant seal pups during prolonged fasting-induced insulin resistance
JA Viscarra, CD Champagne, DE Crocker, RM Ortiz
Journal of Endocrinology 209 (3), 317, 2011
732011
Glut4 is upregulated despite decreased insulin signaling during prolonged fasting in northern elephant seal pups
JA Viscarra, JP Vázquez-Medina, DE Crocker, RM Ortiz
American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative …, 2011
732011
Angiotensin receptor blockade increases pancreatic insulin secretion and decreases glucose intolerance during glucose supplementation in a model of metabolic syndrome
R Rodriguez, JA Viscarra, JN Minas, D Nakano, A Nishiyama, RM Ortiz
Endocrinology 153 (4), 1684-1695, 2012
652012
Histone demethylase JMJD1C is phosphorylated by mTOR to activate de novo lipogenesis
JA Viscarra, Y Wang, HP Nguyen, YG Choi, HS Sul
Nature communications 11 (1), 796, 2020
492020
Decreased expression of adipose CD36 and FATP1 are associated with increased plasma non-esterified fatty acids during prolonged fasting in northern elephant seal pups (Mirounga …
JA Viscarra, JP Vázquez-Medina, R Rodriguez, CD Champagne, ...
Journal of Experimental Biology 215 (14), 2455-2464, 2012
382012
Angiotensin receptor blockade recovers hepatic UCP2 expression and aconitase and SDH activities and ameliorates hepatic oxidative damage in insulin resistant rats
P Montez, JP Vázquez-Medina, R Rodríguez, MA Thorwald, JA Viscarra, ...
Endocrinology 153 (12), 5746-5759, 2012
342012
Insulin and GLP-1 infusions demonstrate the onset of adipose-specific insulin resistance in a large fasting mammal: potential glucogenic role for GLP-1
JA Viscarra, R Rodriguez, JP Vazquez-Medina, A Lee, MS Tift, SK Tavoni, ...
Physiological Reports 1 (2), e00023, 2013
332013
Prolonged food deprivation increases mRNA expression of deiodinase 1 and 2, and thyroid hormone receptor β-1 in a fasting-adapted mammal
B Martinez, JG Soñanez-Organis, JP Vázquez-Medina, JA Viscarra, ...
Journal of Experimental Biology 216 (24), 4647-4654, 2013
272013
Lifespan prolonging mechanisms and insulin upregulation without fat accumulation in long-lived reproductives of a higher termite
S Séité, MC Harrison, D Sillam-Dussès, R Lupoli, TJM Van Dooren, ...
Communications biology 5 (1), 44, 2022
252022
Transcriptional activation of lipogenesis by insulin requires phosphorylation of MED17 by CK2
JA Viscarra, Y Wang, IH Hong, HS Sul
Science signaling 10 (467), eaai8596, 2017
242017
Prolonged fasting activates Nrf2 in post-weaned elephant seals
JP Vázquez-Medina, JG Soñanez-Organis, R Rodriguez, JA Viscarra, ...
Journal of Experimental Biology 216 (15), 2870-2878, 2013
232013
Activation of systemic, but not local, renin–angiotensin system is associated with upregulation of TNF-α during prolonged fasting in northern elephant seal pups
M Suzuki, JP Vázquez-Medina, JA Viscarra, JG Soñanez-Organis, ...
Journal of Experimental Biology 216 (17), 3215-3221, 2013
212013
Epigenetic regulation of hepatic lipogenesis: Role in hepatosteatosis and diabetes
J Viscarra, HS Sul
Diabetes 69 (4), 525-531, 2020
202020
Zc3h10 acts as a transcription factor and is phosphorylated to activate the thermogenic program
D Yi, JM Dempersmier, HP Nguyen, JA Viscarra, J Dinh, C Tabuchi, ...
Cell reports 29 (9), 2621-2633. e4, 2019
202019
Glucose delays the insulin-induced increase in thyroid hormone-mediated signaling in adipose of prolong-fasted elephant seal pups
B Martinez, JG Soñanez-Organis, JA Viscarra, JT Jaques, DS MacKenzie, ...
American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative …, 2016
142016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20