Παρακολούθηση
Christos Karapapas
Christos Karapapas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aueb.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ransomware as a service using smart contracts and IPFS
C Karapapas, I Pittaras, N Fotiou, GC Polyzos
2020 IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency (ICBC), 1-5, 2020
452020
Fully decentralized trading games with evolvable characters using NFTs and IPFS
C Karapapas, I Pittaras, GC Polyzos
2021 IFIP Networking Conference (IFIP Networking), 1-2, 2021
322021
Decentralized NFT-based evolvable games
C Karapapas, G Syros, I Pittaras, GC Polyzos
2022 4th Conference on Blockchain Research & Applications for Innovative …, 2022
122022
Secure, mass web of things actuation using smart contracts-based digital twins
I Pittaras, N Fotiou, C Karapapas, VA Siris, GC Polyzos
2022 IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC), 1-6, 2022
72022
What’s inside a node? Malicious IPFS nodes under the magnifying glass
C Karapapas, GC Polyzos, C Patsakis
IFIP International Conference on ICT Systems Security and Privacy Protection …, 2023
32023
Secure smart contract-based digital twins for the Internet of Things
I Pittaras, N Fotiou, C Karapapas, VA Siris, GC Polyzos
Blockchain: Research and Applications 5 (1), 100168, 2024
22024
4th Conference on Blockchain Research & Applications for Innovative Networks and Services
AP Hobbs, S Craß, MA Lackner, MN Begic, MSAM Mirhosseini, ...
2022
Enhancing IPFS privacy through triple hashing
T Katsantas, Y Thomas, C Karapapas, G Xylomenos
Enhancing IPFS Bitswap
C Karapapas, G Xylomenos, GC Polyzos
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9