Xavier Giró-i-Nieto
Xavier Giró-i-Nieto
UPC Barcelona
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Shallow and deep convolutional networks for saliency prediction
J Pan, E Sayrol, X Giro-i-Nieto, K McGuinness, NE O'Connor
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2016, 2016
3442016
Salgan: Visual saliency prediction with generative adversarial networks
J Pan, CC Ferrer, K McGuinness, NE O'Connor, J Torres, E Sayrol, ...
CVPR 2017 Scene Understanding Workshop (SUNw) - spotlight, extended abstract, 2017
240*2017
Wavelet coding of volumetric medical datasets
P Schelkens, A Munteanu, J Barbarien, M Galca, X Giro-Nieto, J Cornelis
IEEE Transactions on medical Imaging 22 (3), 441-458, 2003
2242003
Bags of local convolutional features for scalable instance search
E Mohedano, K McGuinness, NE O'Connor, A Salvador, F Marqués, ...
ACM Intl. Conference on Multimedia Retrieval (ICMR) 2016 - Best poster award, 2016
1272016
Skip RNN: Learning to skip state updates in recurrent neural networks
V Campos, B Jou, X Giró-i-Nieto, J Torres, SF Chang
International Conference on Learning Representations (ICLR) 2018, 2017
1212017
Skin lesion classification from dermoscopic images using deep learning techniques
AR Lopez, X Giro-i-Nieto, J Burdick, O Marques
2017 13th IASTED international conference on biomedical engineering (BioMed …, 2017
1182017
From pixels to sentiment: Fine-tuning CNNs for visual sentiment prediction
V Campos, B Jou, X Giro-i-Nieto
Image and Vision Computing 65, 15-22, 2017
1132017
Faster R-CNN features for instance search
A Salvador, X Giró-i-Nieto, F Marqués, S Satoh
CVPR 2016 Workshop in Deep Learning for Computer Vision (DeepVision), 2016
942016
Temporal activity detection in untrimmed videos with recurrent neural networks
A Montes, A Salvador, S Pascual, X Giro-i-Nieto
NIPS 2016 Workshop on Large Scale Computer Vision Systems - Best poster award, 2016
792016
Diving deep into sentiment: Understanding fine-tuned cnns for visual sentiment prediction
V Campos, A Salvador, X Giro-i-Nieto, B Jou
ACM Multimedia 2015 Workshop on Affect & Sentiment in Multimedia, 2015
692015
RVOS: End-to-End Recurrent Network for Video Object Segmentation
C Ventura, M Bellver, A Girbau, A Salvador, F Marques, X Giro-i-Nieto
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2019, 2019
542019
Online Action Detection in Untrimmed, Streaming Videos-Modeling and Evaluation
Z Shou, J Pan, J Chan, K Miyazawa, H Mansour, A Vetro, X Giro-i-Nieto, ...
European Conference in Computer Vision (ECCV) 2018, 2018
49*2018
Hierarchical object detection with deep reinforcement learning
M Bellver, X Giro-i-Nieto, F Marques, J Torres
NIPS 2016 Workshop on Reinforcement Learning, 2017
48*2017
SaltiNet: Scan-path Prediction on 360 Degree Images using Saliency Volumes
M Assens, K McGuinness, X Giro-i-Nieto, NE O'Connor
ICCV 2017 Workshop on Egocentric Perception, Interaction and Computing (EPIC …, 2017
46*2017
Class-weighted convolutional features for visual instance search
A Jimenez, JM Alvarez, X Giro-i-Nieto
British Machine Vision Conference (BMVC) 2017, 2017
422017
Inverse Cooking: Recipe Generation from Food Images
A Salvador, M Drozdzal, X Giro-i-Nieto, A Romero
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2019, 2018
402018
Cost-Effective Active Learning for Melanoma Segmentation
M Gorriz, A Carlier, E Faure, X Giro-i-Nieto
NIPS 2017 Workshop on Machine Learning for Health (ML4H), 2017
392017
Visual summary of egocentric photostreams by representative keyframes
M Bolanos, R Mestre, E Talavera, X Giró-i-Nieto, P Radeva
ICME 2015 Workshop on Wearable and Ego-vision Systems for Augmented …, 2015
382015
Detection-aided liver lesion segmentation using deep learning
M Bellver, KK Maninis, J Pont-Tuset, X Giró-i-Nieto, J Torres, L Van Gool
NIPS 2017 Workshop on Machine Learning for Health (ML4H), 2017
282017
Distributed training strategies for a computer vision deep learning algorithm on a distributed GPU cluster
V Campos Camunez, F Sastre, M Yagües, M Bellver, X Giró Nieto, ...
Procedia Computer Science, 315-324, 2017
282017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20