Παρακολούθηση
Abhishek Shah
Abhishek Shah
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα columbia.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Neutaint: Efficient Dynamic Taint Analysis with Neural Networks
D She, Y Chen, A Shah, B Ray, S Jana
IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P), 2020
632020
Effective Seed Scheduling With Graph Centrality Analysis
D She, A Shah, S Jana
IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P), 2022
31*2022
Gage MPC: Bypassing Residual Function Leakage for Non-Interactive MPC.
G Almashaqbeh, F Benhamouda, S Han, D Jaroslawicz, T Malkin, A Nicita, ...
Proceedings on Privacy Enhancing Technologies, 2021
132021
MC: Rigorous and Efficient Directed Greybox Fuzzing
A Shah, D She, S Sadhu, K Singal, P Coffman, S Jana
ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS), 2022
112022
Fine Grained Dataflow Tracking with Proximal Gradients
G Ryan, A Shah, D She, K Bhat, S Jana
USENIX Security Symposium, 2021
32021
Precise Detection of Kernel Data Races with Probabilistic Lockset Analysis
G Ryan, A Shah, D She, S Jana
IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P), 2023
2023
Analysis of real-time software
A Shah, G Prisament, M Beardsworth, D Hrybenko
US Patent US20210191840A1, 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7