Παρακολούθηση
Vincenzo Lagani
Vincenzo Lagani
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kaust.edu.sa
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An integrated gene expression landscape profiling approach to identify lung tumor endothelial cell heterogeneity and angiogenic candidates
J Goveia, K Rohlenova, F Taverna, L Treps, LC Conradi, A Pircher, ...
Cancer cell 37 (1), 21-36. e13, 2020
2052020
Performance-estimation properties of cross-validation-based protocols with simultaneous hyper-parameter optimization
I Tsamardinos, A Rakhshani, V Lagani
International Journal on Artificial Intelligence Tools 24 (05), 1540023, 2015
1072015
Feature selection with the R package MXM: discovering statistically-equivalent feature subsets
V Lagani, G Athineou, A Farcomeni, M Tsagris, I Tsamardinos
arXiv preprint arXiv:1611.03227, 2016
982016
Frailty phenotypes in the elderly based on cluster analysis: a longitudinal study of two Danish cohorts. Evidence for a genetic influence on frailty
S Dato, A Montesanto, V Lagani, B Jeune, K Christensen, G Passarino
Age 34, 571-582, 2012
842012
Dysautonomia and clinical outcome in vegetative state
G Dolce, M Quintieri, E Leto, M Milano, A Pileggi, V Lagani, L Pignolo
Journal of neurotrauma 38 (10), 1441-1444, 2021
792021
A systematic review of predictive risk models for diabetes complications based on large scale clinical studies
V Lagani, L Koumakis, F Chiarugi, E Lakasing, I Tsamardinos
Journal of Diabetes and its Complications 27 (4), 407-413, 2013
732013
Meta‐analysis of clinical metabolic profiling studies in cancer: challenges and opportunities
J Goveia, A Pircher, LC Conradi, J Kalucka, V Lagani, M Dewerchin, ...
EMBO molecular medicine 8 (10), 1134-1142, 2016
702016
Clinical signs and early prognosis in vegetative state: a decisional tree, data-mining study
G Dolce, M Quintieri, S Serra, V Lagani, L Pignolo
Brain Injury 22 (7-8), 617-623, 2008
672008
Development and validation of risk assessment models for diabetes-related complications based on the DCCT/EDIC data
V Lagani, F Chiarugi, S Thomson, J Fursse, E Lakasing, RW Jones, ...
Journal of Diabetes and its Complications 29 (4), 479-487, 2015
562015
A validated clinical risk prediction model for lung cancer in smokers of all ages and exposure types: a HUNT study
M Markaki, I Tsamardinos, A Langhammer, V Lagani, K Hveem, OD Røe
EBioMedicine 31, 36-46, 2018
422018
Probabilistic computational causal discovery for systems biology
V Lagani, S Triantafillou, G Ball, J Tegnér, I Tsamardinos
Uncertainty in biology: a computational modeling approach, 33-73, 2016
392016
Combining evidence from four immune cell types identifies DNA methylation patterns that implicate functionally distinct pathways during Multiple Sclerosis progression
E Ewing, L Kular, SJ Fernandes, N Karathanasis, V Lagani, S Ruhrmann, ...
EBioMedicine 43, 411-423, 2019
382019
A novel, population-specific approach to define frailty
A Montesanto, V Lagani, C Martino, S Dato, F De Rango, M Berardelli, ...
Age 32, 385-395, 2010
382010
Towards integrative causal analysis of heterogeneous data sets and studies
I Tsamardinos, S Triantafillou, V Lagani
The Journal of Machine Learning Research 13 (1), 1097-1157, 2012
372012
Feature selection for high-dimensional temporal data
M Tsagris, V Lagani, I Tsamardinos
BMC bioinformatics 19 (1), 1-14, 2018
362018
Constraint-based causal discovery with mixed data
M Tsagris, G Borboudakis, V Lagani, I Tsamardinos
International journal of data science and analytics 6, 19-30, 2018
352018
Predicting causal relationships from biological data: Applying automated causal discovery on mass cytometry data of human immune cells
S Triantafillou, V Lagani, C Heinze-Deml, A Schmidt, J Tegner, ...
Scientific reports 7 (1), 1-11, 2017
352017
Structure-based variable selection for survival data
V Lagani, I Tsamardinos
Bioinformatics 26 (15), 1887-1894, 2010
352010
Contribution of genetic polymorphisms on functional status at very old age: a gene-based analysis of 38 genes (311 SNPs) in the oxidative stress pathway
S Dato, M Soerensen, V Lagani, A Montesanto, G Passarino, ...
Experimental Gerontology 52, 23-29, 2014
342014
On scoring maximal ancestral graphs with the max–min hill climbing algorithm
K Tsirlis, V Lagani, S Triantafillou, I Tsamardinos
International Journal of Approximate Reasoning 102, 74-85, 2018
322018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20