Παρακολούθηση
Claudio Barría
Claudio Barría
Assoc. for the Study and Conservation of Elasmobranchs and their Ecosystems (Catsharks, ICM-CSIC)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα catsharks.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Unravelling the ecological role and trophic relationships of uncommon and threatened elasmobranchs in the western Mediterranean Sea
C Barría, M Coll, J Navarro
Marine Ecology Progress Series 539, 225-240, 2015
1132015
Spatial and temporal variability of microplankton and detritus, and their export to the shelf sediments in the upwelling area off Concepción, Chile (∼ 36 S), during 2002–2005
HE González, E Menschel, C Aparicio, C Barría
Progress in Oceanography 75 (3), 435-451, 2007
852007
Short- and long-term importance of small sharks in the diet of the rare deep-sea shark Dalatias licha
J Navarro, L López, M Coll, C Barría, R Sáez-Liante
Marine Biology 161, 1697-1707, 2014
842014
Carbon fluxes within the epipelagic zone of the Humboldt Current System off Chile: The significance of euphausiids and diatoms as key functional groups for the biological pump
HE González, G Daneri, JL Iriarte, B Yannicelli, E Menschel, C Barría, ...
Progress in Oceanography 83 (1-4), 217-227, 2009
582009
Plastic debris straps on threatened blue shark Prionace glauca
AI Colmenero, C Barría, E Broglio, S García-Barcelona
Marine Pollution Bulletin 115 (1-2), 436-438, 2017
532017
Morphological parameters of abundant and threatened chondrichthyans of the northwestern M editerranean S ea
C Barría, J Navarro, M Coll, U Fernandez‐Arcaya, R Sáez‐Liante
Journal of Applied Ichthyology 31 (1), 114-119, 2015
492015
Feeding habits of four sympatric sharks in two deep-water fishery areas of the western Mediterranean Sea
C Barría, J Navarro, M Coll
Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers, 2018
452018
Molecular diversity and distribution of eastern Atlantic and Mediterranean dogfishes Squalus highlight taxonomic issues in the genus
A Veríssimo, D Zaera‐Perez, R Leslie, SP Iglésias, B Séret, P Grigoriou, ...
Zoologica scripta 46 (4), 414-428, 2017
402017
Seasonal, ontogenetic and sexual changes in lipid metabolism of the small-spotted catshark (Scyliorhinus canicula) in deep-sea free-living conditions
E Valls, J Navarro, C Barría, M Coll, J Fernández-Borràs, G Rotllant
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 483, 59–63, 2016
352016
Feeding ecology of two demersal opportunistic predators coexisting in the northwestern Mediterranean Sea
N López, J Navarro, C Barría, M Albo-Puigserver, M Coll, I Palomera
Estuarine, Coastal and Shelf Science 175, 15-23, 2016
332016
Understanding the public attitude towards sharks for improving their conservation
I Giovos, A Barash, M Barone, C Barría, D Borme, C Brigaudeau, ...
Marine Policy, 2021
242021
Trophic habits of an abundant shark in the northwestern Mediterranean Sea using an isotopic non-lethal approach
C Barría, J Navarro, M Coll
Estuarine, Coastal and Shelf Science, 2017
242017
Call me by my name: unravelling the taxonomy of the gulper shark genus Centrophorus in the Mediterranean Sea through an integrated taxonomic approach
A Bellodi, A Benvenuto, R Melis, A Mulas, M Barone, C Barría, A Cariani, ...
Zoological Journal of the Linnean Society 195 (3), 815-840, 2022
192022
The phylogenetic position of the giant devil ray Mobula mobular (Bonnaterre, 1788)(Myliobatiformes, Myliobatidae) inferred from the mitochondrial genome
C Bustamante, C Barría, C Vargas-Caro, JR Ovenden, MB Bennett
Mitochondrial DNA Part A 27 (5), 3540-3541, 2016
172016
" Y las enormes trilladoras vinieron (...) a llevarse la calma": Neltume, Liquiñe y Chihuío, tres escenarios de la construcción cultural de la memoria y la violencia en el sur …
CB Barría
Luchas locales, comunidades e identidades, 107-144, 2003
172003
Photo-identification as a tool to study small-spotted catshark Scyliorhinus canicula
J Navarro, A Perezgrueso, C Barría, M Coll
Journal of Fish Biology, 2018
132018
The use of fishers’ Local Ecological Knowledge to reconstruct fish behavioural traits and fishers’ perception of conservation relevance of elasmobranchs in the Mediterranean Sea
M Barbato, C Barria, A Bellodi, S Bonanomi, D Borme, I Ćetković, ...
Hellenic Centre for Marine Research, 2021
122021
Occurrence of the vulnerable smalltooth sand tiger shark, Odontaspis ferox, in the Canary Islands, first evidence of philopatry
C Barría, AI Colmenero, A Rosario del, F Rosario del
Journal of Applied Ichthyology, 2018
112018
Carboxylesterase activities in chondrichthyans of the western Mediterranean Sea
D Nos, J Navarro, C Barría, M Solé
Marine Pollution Bulletin 119 (1), 332-335, 2017
112017
Observations on the occurrence of Spraguea lophii in Mediterranean lophiids
AI Colmenero, C Barría, SW Feist, VM Tuset
Parasitology research 114, 1977-1983, 2015
82015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20