Παρακολούθηση
Feras Dayoub
Feras Dayoub
Senior Lecturer at the University of Adelaide
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα adelaide.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deepfruits: A fruit detection system using deep neural networks
I Sa, Z Ge, F Dayoub, B Upcroft, T Perez, C McCool
sensors 16 (8), 1222, 2016
7962016
On the performance of convnet features for place recognition
N Sünderhauf, S Shirazi, F Dayoub, B Upcroft, M Milford
2015 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems …, 2015
5322015
Place recognition with convnet landmarks: Viewpoint-robust, condition-robust, training-free
N Sünderhauf, S Shirazi, A Jacobson, F Dayoub, E Pepperell, B Upcroft, ...
Robotics: Science and Systems XI, 1-10, 2015
4122015
Varifocalnet: An iou-aware dense object detector
H Zhang, Y Wang, F Dayoub, N Sünderhauf
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
1942021
Dropout sampling for robust object detection in open-set conditions
D Miller, L Nicholson, F Dayoub, N Sünderhauf
IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2018
1582018
Place categorization and semantic mapping on a mobile robot
N Sünderhauf, F Dayoub, S McMahon, B Talbot, R Schulz, P Corke, ...
2016 IEEE international conference on robotics and automation (ICRA), 5729-5736, 2016
1482016
Evaluation of features for leaf classification in challenging conditions
D Hall, C McCool, F Dayoub, N Sunderhauf, B Upcroft
IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), 797-804, 2015
1192015
Robot for weed species plant‐specific management
O Bawden, J Kulk, R Russell, C McCool, A English, F Dayoub, C Lehnert, ...
Journal of Field Robotics, 2017
1052017
An adaptive appearance-based map for long-term topological localization of mobile robots
F Dayoub, T Duckett
2008 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2008
1032008
Probabilistic object detection: Definition and evaluation
D Hall, F Dayoub, J Skinner, H Zhang, D Miller, P Corke, G Carneiro, ...
IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision 2020, 2020
892020
Peduncle detection of sweet pepper for autonomous crop harvesting—combined color and 3-D information
I Sa, C Lehnert, A English, C McCool, F Dayoub, B Upcroft, T Perez
IEEE Robotics and Automation Letters 2 (2), 765-772, 2017
872017
Long-term experiments with an adaptive spherical view representation for navigation in changing environments
F Dayoub, G Cielniak, T Duckett
Robotics and Autonomous Systems 59 (5), 285-295, 2011
782011
Evaluating Merging Strategies for Sampling-based Uncertainty Techniques in Object Detection
D Miller, F Dayoub, M Milford, N Sünderhauf
IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2019
732019
Visual detection of occluded crop: For automated harvesting
C McCool, I Sa, F Dayoub, C Lehnert, T Perez, B Upcroft
2016 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2506-2512, 2016
652016
Semantics for Robotic Mapping, Perception and Interaction: A Survey
S Garg, N Sünderhauf, F Dayoub, D Morrison, A Cosgun, G Carneiro, ...
arXiv preprint arXiv:2101.00443, 2021
632021
Vision-only autonomous navigation using topometric maps
F Dayoub, T Morris, B Upcroft, P Corke
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems November …, 2013
442013
Class anchor clustering: A loss for distance-based open set recognition
D Miller, N Sunderhauf, M Milford, F Dayoub
Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer …, 2021
402021
Robotic detection and tracking of Crown-Of-Thorns starfish
F Dayoub, M Dunbabin, P Corke
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, Hamburg …, 2015
402015
Multiple map hypotheses for planning and navigating in non-stationary environments
T Morris, F Dayoub, P Corke, G Wyeth, B Upcroft
IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2014 1 …, 2014
262014
Did You Miss the Sign? A False Negative Alarm System for Traffic Sign Detectors
QM Rahman, N Sünderhauf, F Dayoub
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2019, 2019
252019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20