Παρακολούθηση
Stavros Toumpis
Stavros Toumpis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aueb.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Capacity regions for wireless ad hoc networks
S Toumpis, AJ Goldsmith
IEEE transactions on Wireless Communications 2 (4), 736-748, 2003
8662003
Large wireless networks under fading, mobility, and delay constraints
S Toumpis, AJ Goldsmith
IEEE INFOCOM 2004 1, 2004
3322004
Optimal deployment of large wireless sensor networks
S Toumpis, L Tassiulas
IEEE Transactions on Information Theory 52 (7), 2935-2953, 2006
2122006
Performance, optimization, and cross-layer design of media access protocols for wireless ad hoc networks
S Toumpis, AJ Goldsmith
IEEE International Conference on Communications, 2003. ICC'03. 3, 2234-2240, 2003
1592003
Capacity bounds for three classes of wireless networks: asymmetric, cluster, and hybrid
S Toumpis
Proceedings of the 5th ACM international symposium on Mobile ad hoc …, 2004
1462004
Packetostatics: Deployment of massively dense sensor networks as an electrostatics problem
S Toumpis, L Tassiulas
Proceedings IEEE 24th Annual Joint Conference of the IEEE Computer and …, 2005
138*2005
Mother nature knows best: a survey of recent results on wireless networks based on analogies with physics
S Toumpis
Computer Networks 52 (2), 360-383, 2008
772008
Optimal placement of nodes in large sensor networks under a general physical layer model.
S Toumpis, GA Gupta
SECON, 275-283, 2005
622005
Interference functionals in Poisson networks
U Schilcher, S Toumpis, M Haenggi, A Crismani, G Brandner, C Bettstetter
IEEE Transactions on Information Theory 62 (1), 370-383, 2015
582015
Opti {c, m} al: Optical/optimal routing in massively dense wireless networks
R Catanuto, S Toumpis, G Morabito
IEEE INFOCOM 2007-26th IEEE International Conference on Computer …, 2007
522007
Cooperative relaying under spatially and temporally correlated interference
A Crismani, S Toumpis, U Schilcher, G Brandner, C Bettstetter
IEEE Transactions on Vehicular Technology 64 (10), 4655-4669, 2014
512014
Ad hoc network capacity
S Toumpis, A Goldsmith
Conference Record of the Thirty-Fourth Asilomar Conference on Signals …, 2000
512000
New media access protocols for wireless ad hoc networks based on cross-layer principles
S Toumpis, AJ Goldsmith
IEEE Transactions on Wireless Communications 5 (8), 2228-2241, 2006
412006
Load balancing in wireless sensor networks using Kirchhoff's Voltage Law
S Toumpis, S Gitzenis
INFOCOM 2009, IEEE, 1656-1664, 2009
402009
Optimal design and operation of massively dense wireless networks: or how to solve 21st century problems using 19th century mathematics
S Toumpis
Proceedings from the 2006 workshop on Interdisciplinary systems approach in …, 2006
342006
Optical routing in massively dense networks: Practical issues and dynamic programming interpretation
R Catanuto, G Morabito, S Toumpis
2006 3rd International Symposium on Wireless Communication Systems, 83-87, 2006
342006
Wireless ad hoc networks and related topologies: applications and research challenges
S Toumpis, D Toumpakaris
e & i Elektrotechnik und Informationstechnik 123 (6), 232-241, 2006
342006
FogSpot: Spot pricing for application provisioning in edge/fog computing
AG Tasiopoulos, O Ascigil, I Psaras, S Toumpis, G Pavlou
IEEE Transactions on Services Computing 14 (6), 1781-1795, 2019
262019
Asymptotic capacity bounds for wireless networks with non-uniform traffic patterns
S Toumpis
IEEE transactions on wireless communications 7 (6), 2231-2242, 2008
242008
Some capacity results for Ad Hoc networks
S Toumpis, A Goldsmith
38th Annual Allerton Conference Proceedings 755, 2000
242000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20