Παρακολούθηση
Raimund Seidel
Raimund Seidel
Professor, Saarland University, Saarbrücken; Saarland Informatics Campus;Schloss Dagstuhl - LZI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.uni-saarland.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On the shape of a set of points in the plane
H Edelsbrunner, D Kirkpatrick, R Seidel
IEEE Transactions on information theory 29 (4), 551-559, 1983
19541983
Constructing arrangements of lines and hyperplanes with applications
H Edelsbrunner, J O’Rourke, R Seidel
SIAM Journal on Computing 15 (2), 341-363, 1986
6311986
The ultimate planar convex hull algorithm?
DG Kirkpatrick, R Seidel
SIAM journal on computing 15 (1), 287-299, 1986
5711986
A simple and fast incremental randomized algorithm for computing trapezoidal decompositions and for triangulating polygons
R Seidel
Computational Geometry 1 (1), 51-64, 1991
5201991
Voronoi diagrams and arrangements
H Edelsbrunner, R Seidel
Proceedings of the first annual symposium on Computational geometry, 251-262, 1985
4991985
How good are convex hull algorithms?
D Avis, D Bremner
Proceedings of the eleventh annual symposium on Computational geometry, 20-28, 1995
4421995
Randomized search trees
R Seidel, CR Aragon
Algorithmica 16 (4-5), 464-497, 1996
4041996
On the all-pairs-shortest-path problem in unweighted undirected graphs
R Seidel
Journal of computer and system sciences 51 (3), 400-403, 1995
3491995
Small-dimensional linear programming and convex hulls made easy
R Seidel
Discrete & Computational Geometry 6, 423-434, 1991
3311991
Randomized search trees
CR Aragon, R Seidel
FOCS 30, 540-545, 1989
3271989
Efficiently computing and representing aspect graphs of polyhedral objects
Z Gigus, J Canny, R Seidel
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 13 (6), 542-551, 1991
3181991
Four results on randomized incremental constructions
KL Clarkson, K Mehlhorn, R Seidel
STACS 92: 9th Annual Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science …, 1992
2911992
Four results on randomized incremental constructions
KL Clarkson, K Mehlhorn, R Seidel
STACS 92: 9th Annual Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science …, 1992
2911992
Linear programming and convex hulls made easy
R Seidel
Proceedings of the sixth annual symposium on Computational geometry, 211-215, 1990
2371990
Constructing higher-dimensional convex hulls at logarithmic cost per face
R Seidel
Proceedings of the eighteenth annual ACM symposium on Theory of computing …, 1986
2241986
Computing convolutions by reciprocal search
L Guibas, R Seidel
Proceedings of the second annual symposium on Computational geometry, 90-99, 1986
2231986
On the difficulty of triangulating three-dimensional nonconvex polyhedra
J Ruppert, R Seidel
Discrete & Computational Geometry 7 (3), 227-253, 1992
1961992
Backwards analysis of randomized geometric algorithms
R Seidel
New trends in discrete and computational geometry, 37-67, 1993
1741993
The nature and meaning of perturbations in geometric computing
R Seidel
Discrete & Computational Geometry 19, 1-17, 1998
1551998
On the all-pairs-shortest-path problem
R Seidel
Proceedings of the twenty-fourth annual ACM symposium on Theory of computing …, 1992
1511992
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20