Παρακολούθηση
Maria  Potop-Butucaru
Maria Potop-Butucaru
Professor, Sorbonne Université, LIP6 (UPMC Campus), Paris, France
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lip6.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Brief announcement: Zeroblock: Timestamp-free prevention of block-withholding attack in bitcoin
S Solat, M Potop-Butucaru
Stabilization, Safety, and Security of Distributed Systems: 19th …, 2017
187*2017
Self-stabilizing gathering of mobile robots under crash or Byzantine faults
X Défago, M Potop-Butucaru, P Raipin-Parvédy
Distributed Computing 33 (5), 393-421, 2020
173*2020
Self-stabilizing local mutual exclusion and daemon refinement
J Beauquier, AK Datta, M Gradinariu, F Magniette
Distributed Computing: 14th International Conference, DISC 2000 Toledo …, 2000
1312000
A semantic overlay for self-peer-to-peer publish/subscribe
E Anceaume, M Gradinariu, AK Datta, G Simon, A Virgillito
26th IEEE International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS …, 2006
1112006
Self-stabilizing vertex coloring of arbitrary graphs
M Gradinariu, S Tixeuil
Université de Paris-Sud. Laboratoire de Recherche en Informatique [LRI], 2000
1092000
Stabilizing distributed r-trees for peer-to-peer content routing
S Bianchi, P Felber, MG Potop-Butucaru
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 21 (8), 1175-1187, 2009
99*2009
Memory space requirements for self-stabilizing leader election protocols
J Beauquier, M Gradinariu, C Johnen
Proceedings of the eighteenth annual ACM symposium on Principles of …, 1999
961999
Correctness of tendermint-core blockchains
Y Amoussou-Guenou, A Del Pozzo, M Potop-Butucaru, ...
22nd International Conference on Principles of Distributed Systems (OPODIS 2018), 2018
92*2018
Optimal Byzantine-resilient convergence in uni-dimensional robot networks
Z Bouzid, MG Potop-Butucaru, S Tixeuil
Theoretical Computer Science 411 (34-36), 3154-3168, 2010
89*2010
Impact of network delays on Hyperledger Fabric
TSL Nguyen, G Jourjon, M Potop-Butucaru, KL Thai
IEEE INFOCOM 2019-IEEE conference on computer communications workshops …, 2019
752019
Exclusive perpetual ring exploration without chirality
L Blin, A Milani, M Potop-Butucaru, S Tixeuil
Distributed Computing: 24th International Symposium, DISC 2010, Cambridge …, 2010
752010
Dissecting tendermint
Y Amoussou-Guenou, A Del Pozzo, M Potop-Butucaru, ...
International Conference on Networked Systems, 166-182, 2019
732019
Anonymous publish/subscribe in p2p networks
AK Datta, M Gradinariu, M Raynal, G Simon
Proceedings International Parallel and Distributed Processing Symposium, 8 pp., 2003
722003
Stabilizing flocking via leader election in robot networks
D Canepa, MG Potop-Butucaru
Symposium on Self-Stabilizing Systems, 52-66, 2007
682007
Conflict managers for self-stabilization without fairness assumption
M Gradinariu, S Tixeuil
27th International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS'07), 46-46, 2007
652007
Incentives for p2p fair resource sharing
E Anceaume, M Gradinariu, A Ravoaja
Fifth IEEE International Conference on Peer-to-Peer Computing (P2P'05), 253-260, 2005
642005
Publish/subscribe scheme for mobile networks
E Anceaume, AK Datta, M Gradinariu, G Simon
Proceedings of the second ACM international workshop on Principles of mobile …, 2002
612002
Locating cache proxies in MANETs
R Friedman, M Gradinariu, G Simon
Proceedings of the 5th ACM international symposium on Mobile ad hoc …, 2004
572004
Asynchronous exclusive perpetual grid exploration without sense of direction
F Bonnet, A Milani, M Potop-Butucaru, S Tixeuil
International Conference On Principles Of Distributed Systems, 251-265, 2011
542011
Blockchain abstract data type
E Anceaume, A Del Pozzo, R Ludinard, M Potop-Butucaru, ...
The 31st ACM Symposium on Parallelism in Algorithms and Architectures, 349-358, 2019
522019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20