Παρακολούθηση
Stamatia Bibi
Stamatia Bibi
Assistant Professor, Department of Electrical and Computer Engineering, UOWM
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A review on UAV-based applications for precision agriculture
DC Tsouros, S Bibi, PG Sarigiannidis
Information 10 (11), 349, 2019
8032019
Identifying, categorizing and mitigating threats to validity in software engineering secondary studies
A Ampatzoglou, S Bibi, P Avgeriou, M Verbeek, A Chatzigeorgiou
Information and Software Technology 106, 201-230, 2019
2402019
UAV IoT framework views and challenges: Towards protecting drones as “Things”
T Lagkas, V Argyriou, S Bibi, P Sarigiannidis
Sensors 18 (11), 4015, 2018
2002018
Business application acquisition: On-premise or SaaS-based solutions?
S Bibi, D Katsaros, P Bozanis
IEEE software 29 (3), 86-93, 2012
1332012
Precision agriculture: A remote sensing monitoring system architecture
A Triantafyllou, P Sarigiannidis, S Bibi
Information 10 (11), 348, 2019
1062019
Software Defect Prediction Using Regression via Classification.
S Bibi, G Tsoumakas, I Stamelos, IP Vlahavas
AICCSA, 330-336, 2006
882006
Regression via Classification applied on software defect estimation
S Bibi, G Tsoumakas, I Stamelos, I Vlahavas
Expert Systems with Applications 34 (3), 2091-2101, 2008
752008
An architecture model for smart farming
A Triantafyllou, DC Tsouros, P Sarigiannidis, S Bibi
2019 15th International conference on distributed computing in sensor …, 2019
702019
Data acquisition and analysis methods in UAV-based applications for Precision Agriculture
DC Tsouros, A Triantafyllou, S Bibi, PG Sarigannidis
2019 15th International Conference on Distributed Computing in Sensor …, 2019
642019
Software process modeling with Bayesian belief networks
S Bibi, I Stamelos
Proceedings of 10th International Software Metrics Symposium (Metrics 2004 …, 2004
622004
Hybrid 5G optical‐wireless SDN‐based networks, challenges and open issues
P Sarigiannidis, T Lagkas, S Bibi, A Ampatzoglou, P Bellavista
Iet Networks 6 (6), 141-148, 2017
522017
Using bayesian belief networks to model software project management antipatterns
D Settas, S Bibi, P Sfetsos, I Stamelos, V Gerogiannis
Fourth International Conference on Software Engineering Research, Management …, 2006
492006
Reusability of open source software across domains: A case study
ME Paschali, A Ampatzoglou, S Bibi, A Chatzigeorgiou, I Stamelos
Journal of Systems and Software 134, 211-227, 2017
362017
A review on UAV-based applications for precision agriculture. Information 10 (11): 349
DC Tsouros, S Bibi, PG Sarigiannidis
352019
Combining probabilistic models for explanatory productivity estimation
S Bibi, I Stamelos, L Angelis
Information and Software Technology 50 (7-8), 656-669, 2008
352008
Application Development: Fly to the clouds or stay in-house?
S Bibi, D Katsaros, P Bozanis
2010 19th IEEE International Workshops on Enabling Technologies …, 2010
322010
Selecting the appropriate machine learning techniques for the prediction of software development costs
S Bibi, I Stamelos
Artificial Intelligence Applications and Innovations: 3rd IFIP Conference on …, 2006
312006
Guidelines for Managing Threats to Validity of Secondary Studies in Software Engineering
A Ampatzoglou Apostolos, Bibi, Stamatia, Avgeriou, Paris, Chatzigeorgiou
Contemporary Empirical Methods in Software Engineering, 415-411, 2020
282020
Reusability index: A measure for assessing software assets reusability
A Ampatzoglou, S Bibi, A Chatzigeorgiou, P Avgeriou, I Stamelos
New Opportunities for Software Reuse: 17th International Conference, ICSR …, 2018
262018
Bayesian belief networks as a software productivity estimation tool
S Bibi, I Stamelos, L Angelis
1st Balkan Conference in Informatics, Thessaloniki, Greece, 2003
242003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20